Teema 2: Tuotteen elinkaari ja ympäristövaikutusten mittarit

Ympäristöosaava » Teema 2: Tuotteen elinkaari ja ympäristövaikutusten mittarit

Elinkaariajattelu

Tuotteen elinkaari alkaa sen valmistuksesta ja päättyy sen käytöstä poistumiseen. Elinkaariarvioinnissa pyritään ottamaan huomioon tuotteen aiheuttamat suorat ja epäsuorat ympäristövaikutukset eli valmistuksessa, käytössä ja käytön jälkeen jätehuollossa syntyvät vaikutukset.

Linkkejä elinkaariajattelusta:

1. Tutustu elinkaariajatteluun ja selvitä millaisia vaiheita oman ammattialasi keskeisten tuotteiden valmistukseen kuuluu. Valitkaa ryhmänä 1-3 aloihinne keskeisesti liittyvää tuotetta ja tehkää niille elinkaariarvio.  Jos olet verkkototeutuksen ainoa osallistuja, tee elinkaariarvio yhdelle tuotteelle. Liittäkää mukaan tietonne/arvionne siitä

  • mitä luonnonvaroja ja missä vaiheessa tuotteen elinkaaren aikana tarvitaan
  • missä vaiheessa tuotteen elinkaaren aikana kuluu paljon energiaa
  • millaisia ympäristövaikutuksia tuotteen elinkaaren eri vaiheissa syntyy
  • miten omalla ammattialallanne voidaan pienentää luonnonvarojen kulutusta tämän tuotteen osalta

Esittäkää elinkaariarvio esimerkiksi kaaviona, sarjakuvana, taulukkona tai animaationa sovitulla oppimisalustalla määräaikaan mennessä.

Esimerkkejä tuotteiden elinkaarista:

Ympäristövaikutusten mittareita

Tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista pyritään lisäämään mm. ympäristömerkeillä. Niillä pyritään ohjaamaan tuotantoa ja kulutusta ympäristöä säästävään suuntaan. Elinkaarianalyysin lisäksi on kehitetty yksinkertaisempia mittareita tietyn tuotteen, toiminnan, palvelun, yksilön tai ihmisyhteisön ympäristövaikutusten arviointiin.

2. Valitse vähintään yksi seuraavista ympäristövaikutusten arviointiin käytetyistä mittareista:

  • ekologinen selkäreppu, MIPS, ekologinen jalanjälki, vesijalanjälki tai hiilijalanjälki

Ja vähintään yksi näistä tai joku muu valitsemasi ympäristömerkki:

  • Pohjoismainen ympäristömerkki (Joutsenmerkki), Luomumerkki, EU:n luomumerkki, Energiamerkki, Reilun kaupan merkki, FSC, PEFC, TCO, MSC, Ecologo tai Bra Miljöval

Selvitä itsellesi mitä mittari ja merkki tarkoittavat:

  • mitä mittarilla/merkillä voidaan vertailla (tuote, palvelu tms.)
  • mitä ympäristövaikutuksia mittari/merkki ottaa huomioon

Lisää sovitulle oppimisalustalle kysymys valitsemastasi mittarista ja merkistä muita opiskelijoita varten. Vastaa itse ainakin kahteen toisen opiskelijan tekemään kysymykseen. Tarkista ja kommentoi tarvittaessa muiden vastauksia sinun kysymykseesi. Jos olet verkkototeutuksen ainoa osallistuja, tee kysymys kahdesta mittarista ja kahdesta ympäristömerkistä (esitä myös vastaukset kysymyksiin).

Voit hakea tietoa esim. näiden linkkien avulla:

Ympäristövaikutusten minimointi

3. Selvitä mikä on ekologinen kädenjälki (handprint). Miten se eroaa jalanjälkimittareista?

Palauta esitys sovitulle oppimisalustalle. Voit kertoa kädenjäljestä haluamallasi tavalla (teksti, kaavio, juliste, miellekartta, sarjakuva, video (maks. 4 min.) tms.).

Kädenjälki kuurassa (Kuva: Flickr 2014)

Teeman tavoitteena on perehtyä elinkaariajatteluun, ammattialalla keskeisten tuotteiden elinkaariin, tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutuksiin ja vaikutusten mittareihin.

Päivitetty: 28.06.2016