Arviointi

Kansainvälisyysosaaminen » Arviointi

Kurssin jälkeen osaat

  • hakeutua kansainväliselle liikkuvuusjaksolle, ymmärrät prosessin kulun sekä osaat ottaa vastuun tarvittavien asiakirjojen hankkimisessa
  • ottaa huomioon toiminnassasai sopivuuden rajat sekä miesten ja naisten erilaiset roolit, pukeutumiseen ja käyttäytymiseen liittyvät ohjeet ja myös kirjoittamattomat säännöt ja menettelytavat.
  • hyödyntää kulttuurin eri osa-alueilla kielitaitoasi ja kulttuurituntemustasi kansainvälisissä yhteyksissä toimiessasi.
  • hyödyntää oppimaasi monipuolisesti kansainvälisessä ympäristössä ja osaat itseohjautuvasti ottaa vastuun toiminnastasi.

 

Arvioinnissa käytetään soveltuvin osin Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (Kulttuurien tuntemus) ja Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (Vieraat kielet) -tutkinnon osien arviointikriteerejä. Osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät Opintopolun ePerusteista: Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen ja Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen.

281283_10150293800573287_1599900_n

Kuva: Veera Lanttola 2013, Riika, Latvia

Päivitetty: 24.07.2016