Opettajalle

Kansainvälisyysosaaminen » Opettajalle

Opiskelijan ohjaus kansainvälisyyspolulla tapahtuu esimerkiksi tablet-tietokoneen tai muun mobiililaitteen avulla. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja tallettaa tehtävät opettajan saataville. Jokainen ulkomaanjaksolle lähtevä opiskelija käy läpi valmennuksen, johon osallistuu kansainvälisistä asioista vastaava opettaja sekä mahdollisuuksien mukaan työssäoppimista valvova opettaja. Valmennustehtävät tulee olla suoritettu ennen ulkomaanjaksolle lähtemistä.

Ulkomaanjakson prosessi aloitetaan vähintään 10 viikkoa ennen jaksolle lähtemistä ja opiskelija aloittaa tehtävien tekemisen saatuaan vahvistuksen jaksolle lähtemisestään. Kulttuurien tuntemus- ja valmennusopintoja voi kuitenkin suorittaa vaikka ei lähtisikään ulkomaanjaksolle.

VerkkoVariaan kootut tehtävät tukevat opiskelijan oppimista erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä ja valmentavat hänet toimimaan ympäristössä, joka Euroopassa tai vaikkapa Aasiassa poikkeaa huomattavasti suomalaisesta yritysmaailmasta.

Opiskelija palauttaa valmennustehtävät joko kirjallisena sähköiselle alustalle tai perustamaansa blogiin. Blogi on suositeltava tehtävien palautusmuoto siksi, että tällöin opiskelija voi jatkaa ulkomaanjaksonsa oppimispäiväkirjaa samalle alustalle ja opettaja voi arvioida hänen oppimisprosessiaan kokonaisvaltaisemmin.

Tehtävät kannattaa tehdä annetussa järjestyksessä. Ranskan ja sakasan kielen ja kulttuurin opiskeluun on annettu omat ohjeistuksensa, jotka löytyvät:

 

Opiskelijaliikkuvuusprosessi

Kuva Opiskelijan liikkuvuusjaksoprosessista: Veera Lahti-Olsen (2015)

Päivitetty: 19.08.2016