Arviointi

Teknisten perustaitojen laajennus » Arviointi

Arviointi

Teknisten perustaitojen laajennus on osa Trukinkuljettajan tehtävät -tutkinnon osaa. Verkkototeutuksen opiskelusta saat suoritusmerkinnän: suoritettu (S) / kesken (KE).

Trukinkuljettajan tehtävät -tutkinnon osa arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Tarvittaessa näyttöä täydennetään haastattelujen ja tehtävien avulla.

Trukinkuljettajan tehtäviin liittyy yhtenä olennaisena osana ajoneuvon ajoonlähtötarkastus. Opiskelemalla sen huolella, voit hyödyntää  opittua tietoa ja taitoa muiden ajoneuvojen ja ajoneuvotyyppien käyttöönotossa ja lähtötarkastuksessa.

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit löytyvät Opintopolusta ePerusteet: trukinkuljettajan tehtävät.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa:

  • ajaa ja työskennellä vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti
  • trukin toimintaperiaatteet ja tehdä päivittäiset huoltotoimet
  • suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet
  • pinoamistekniikan lattialle, hyllytyksen ja ajoneuvon lastaukseen tai purkamisen
  • työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen
  • työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
  • vastuuvakuutuksen merkityksen
  • ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot

Päivitetty: 16.06.2016