Verkkovaria

VerkkoVaria on Varian verkko-oppimisympäristö, josta löytyy verkossa suoritettavia opintoja. Etäopiskelumahdollisuuden avulla opintoja voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta.

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT

AUTOALA

YHTEISET TUTKINNON OSAT

1. Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen

2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

4. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

  Kulttuurien tuntemuS / B-kieli

Muut verkkototeutukset

Päivitetty: 21.11.2018 - 12:01