Arviointiohjeet

Verkkovaria » Arviointiohjeet

Vantaan ammattiopisto Varian arviointiohjeet löytyvät Fronterista:

Henkilöstöhuone > OPSIT 2015 > Opetussuunnitelman yhteinen osa
Henkilöstöhuone > LV 2015-2016 > Arviointiohjeet

 

Arviointi perustuu:

 • säädöksiin
 • perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin/osaamistavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin

 

Laadukas arviointi on:

 • luotettavaa, oikeudenmukaista, tasavertaista, monipuolista
 • kannustavaa, motivoivaa, ammatillista kasvua ja itsearviointia tukevaa
 • työelämälähtöistä
 • koulutettujen ja perehdytettyjen arvioijien tekemää
 • kokonaisvaltaista, suunniteltua ja oikea-aikaista
 • dokumentoitua

 

Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arvioinnin periaatteet:

 • arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua, kehitetään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin, annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta, varmistetaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten saavuttaminen
 • oppimista on arvioitava monipuolisesti ja riittävän usein
 • opiskelijan on tiedettävä arvioinnin periaatteet: arviointikriteereihin on perehdyttävä tutkinnon osan opiskelun alkaessa
 • koulutuksenjärjestäjän on arvioitava näyttöpaikkojen soveltuvuus

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:

 • opiskelijalla on oikeus saada aikaisemmin hankittua osaamista tunnistettua ja tunnustettua, tunnustaminen voi kattaa kokonaisen tutkinnon osan tai osia siitä
 • opiskelijan on haettava tunnustamista ja esitettävä selvitys, tunnustamisesta päättävät ko. tutkinnon osien opettajat
  tunnustamisella ei ole ylärajaa
 • aikaisemmin hankittua osaamista verrataan tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin
 • tunnustamisessa selvitetään, millaista osaamista opiskelijalla on opiskelun aloitusvaiheessa, ennen uuden tutkinnon osan opiskelua ja mitä osaamista kertyy opiskelun aikana muualta
 • selvityksen perusteella osaamista tunnustetaan, lisäksi tietoa voidaan hyödyntää opetuksen ja tukitoimien suunnittelussa
 • osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin arviointia

Päivitetty: 09.02.2016