Ympäristöosaava

Tervetuloa Ympäristöosaava-verkkototeutukseen!

Ympäristöosaaminen on osa ammattitaitoa. Verkkototeutuksessa perehdytään ympäristöosaamisen keskeisiin käsitteisiin kuten kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus. Tutuksi tulevat myös elinkaariajattelu, jätteen synnyn ehkäisy ja energia- ja materiaalitehokkuus.

Tämä verkkototeutus on tarkoitettu kaikille Varian opiskelijoille. Ympäristöosaaminen kuuluu ammatillisen koulutuksen yhteisiin tutkinnon osiin, Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osaan.

Opiskelijalle-valikosta löydät verkkototeutuksen teemat ja ohjeet opiskeluun.

Päivitetty: 10.11.2017 - 14:03