Arviointi

Ympäristöosaava » Arviointi

Ympäristöosaaminen 1-3 osp

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osan Ympäristöosaaminen-sisällön laajuus on 1-3 osaamispistettä. Sovi laajuus opettajan kanssa omalta kohdaltasi. Opiskele teemat sovitun laajuuden mukaisesti.

Palauta vastauksesi teemoissa kerrotun ohjeen mukaisesti sovitulle oppimisalustalle sovittuihin määräaikoihin mennessä. Verkkototeutuksen lopuksi osallistut arviointikeskusteluun ja saat arvosanan (1-3).

Osaamistavoitteet (3 osp)

Ympäristöosaaminen on osa ammattitaitoa. Opiskelija perehtyy ympäristöosaamisen keskeisiin käsitteisiin kuten kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus. Tutuksi tulevat myös elinkaariajattelu, jätteen synnyn ehkäisy ja energia- ja materiaalitehokkuus.

Ympäristöosaamisen osaamistavoitteiden mukaan opiskelija osaa noudattaa ympäristölainsäädäntöä sekä toimia oman alan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren, osaa toimia luonnon monimuotoisuuden säilyttäen ja sopeutua ilmastonmuutokseen työ- ja toimintatapavalinnoilla.

Opiskelija osaa omassa toiminnassaan ottaa huomioon mahdolliset ympäristövaikutukset, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään sekä edistää energia- ja materiaalitehokkuutta, ehkäistä jätteiden syntyä ja lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen mahdollisuudet omalla alallaan.

Ympäristöosaamisen opetussuunitelma (osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi) löytyy ammatillisen perustutkinnon perusteiden Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osasta: Opintopolku, ePerusteet: Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen.

Päivitetty: 28.06.2016