Ohjeita verkko-opetukseen

Ympäristöosaava » Ohjeita verkko-opetukseen

Ympäristöosaava

Ympäristöosaava-verkkototeutus sopii kaikille Varian opiskelijoille. Se soveltuu niin nuorisoasteen opiskelijoille kuin aikuisopiskelijoillekin. Ympäristöosaaminen kuuluu Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osaan. Verkkototeutus on myös osa kestävän kehityksen toiminnan vaikuttajapolkua.

Verkkototeutuksen laajuus on 1-3 osaamispistettä. Opiskelija sopii opettajan kanssa halutun laajuuden. Verkkototeutuksen perusajatus on, että yhden osaamispisteen voi saavuttaa tekemällä ensimmäisen kohdan jokaisesta teemasta. Vastaavasti 2 tai 3 osaamispistettä saadakseen opiskelijan tulee tehdä 2 tai 3 kohtaa jokaisesta teemasta. Kaikki opiskelijat vastaavat kuitenkin aina aloitus- ja yhteenveto -kohtiin. Opiskelijan kanssa voidaan sopia myös poikkeavasta tavasta suorittaa verkkototeutus.

Verkkototeutuksen käytännön organisointi

Ympäristöosaava-verkkototeutuksen jokaisessa teemassa ryhmä tekee yhden yhteisen tuotoksen (1. tai 2. kohta). Ryhmätöiden organisoimisesta ja vastuun jakamisesta kannattaa keskustella opiskelun alussa. Muissa kohdin opiskelija voi itse valita työskenteleekö yksin, parin kanssa vai isompana ryhmänä. Yhteistyö on aina sallittua. Jos verkkototeutusta opiskelee vain yksi opiskelija, hän luonnollisesti työskentelee yksin.

Opettaja aloittaa verkkototeutuksen ohjaamisen opiskelijoiden kanssa lähi- tai verkon kautta tapahtuvalla tapaamisella. Tapaamisessa sovitaan työskentelyn aikataulu ja määräpäivät (aloitus, teemat 1-7, lopetus ja arviointikeskustelu). Käytettävät oppimisalustat sovitaan ja opettaja kertoo ohjauskäytäntönsä. Verkkototeutuksen teemoihin voidaan tutustua yhdessä. Mahdollisesti tarvittavat linkit ja tunnukset sovelluksiin/oppimisalustoille jaetaan opiskelijoille.

Opettajan on hyvä olla tavoitettavissa säännöllisesti toteutuksen ajan. Opiskelijoita tulee ohjata vastaamalla mahdollisiin kysymyksiin ja tarvittaessa kommentoimalla ryhmän työskentelyä tai virittämällä keskustelua ja pohdintaa teemoista. Yhteinen kysymys-/keskustelupalsta oppimisalustalla on suositeltava.

Verkkototeutuksen tekeminen lopetetaan henkilökohtaiseen arviointikeskusteluun. Keskustelu voidaan toteuttaa lähitapaamisena tai verkon välityksellä. Opiskelija tuo keskusteluun yhteenveto-kohdassa pohtimansa asiat. Opettaja arvioi tutkinnon osan arvosanalla 1-3.

Oppimisalusta ja työvälineet

Yhteisten tuotosten työstämiseen voi käyttää esimerkiksi Office365:n OneDrivea tai GoogleDrivea. Esimerkiksi OneDrivessa opettaja voi luoda työstettäväksi yhteisen dokumentin ja jakaa sen opiskelijoille linkin avulla. Tällöin opiskelijalla ei välttämättä tarvitse olla tunnuksia palveluun. Tällä tavalla voi työstää esimerkiksi Word-dokumenttia, Excel-taulukkoa tai monimediaista (kuva, video, twiitti, kaavio, teksti) Sway-esitystä.

Töiden palauttamiseen, kommentointiin ja keskusteluun sopii esimerkiksi blogi. Blogin voi perustaa esim. Microsoft Office365-Online-palveluissa (Office365: Blogin perustaminen). Googlen työkaluihin kuuluu blogialusta Blogger (Google: Bloggerin aloitusopas). Blogialustoja on toki muitakin. Blogin voi perustaa suljetuksi (salasana) tai avoimeksi. Opiskelijat tarvitsevat tunnukset ja muokkausoikeudet blogiin.

Käsite- ja miellekartoille on monia ohjelmia, joista tietoa esim.: Peda.net: Mindmap-ohjelmia ja palveluita

Kysymyksille ja muulle nopealle kommunikoinnille verkkototeutuksen aikana voi perustaa esimerkiksi Facebook-, Whatsapp- tai Hangouts-ryhmän. Myös blogeissa on kommentointimahdollisuus.

Päivitetty: 28.06.2016