Teema 3: Ilmastonmuutos

Ympäristöosaava » Teema 3: Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos

Maan ilmakehä päästää auringon säteilyn maan pinnalle ja estää lämpösäteilyn karkaamisen avaruuteen. Tämä kasvihuoneilmiö mahdollistaa elämän maapallolla. Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ihmisen toiminnan aiheuttamaa kasvihuoneilmiön voimistumista maapallolla. Ihmistoiminnan vaikutuksesta ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet nousevat liikaa ja ilmasto lämpenee.

Perustietoa ilmastonmuutoksesta löytyy esimerkiksi Ilmasto-opas.fi -internetsivuilta:

Kasvihuoneilmiö (kuva: Pixabay 2015)

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja hillintä

1. Etsi tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja hillinnästä. Mitä uhkia, mahdollisuuksia ja muutospaineita ilmastonmuutos (soputuminen ja hillintä) aiheuttaa omalla ammattialallasi? Kootkaa yhdessä ainakin kuusi tietoiskua esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • ilmastonmuutos ja energian tuotanto
 • ilmastonmuutos ja energian käyttö
 • ilmastonmuutos ja lämmitys
 • ilmastonmuutos ja ravinto
 • ilmastonmuutos ja vesi
 • ilmastonmuutos ja liikkuminen
 • ilmaston muutos ja teollinen tuotanto
 • ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus
 • ilmastonmuutos ja matkailu

Palauttakaa tietoiskut sovitulle oppimisalustalle määräaikaan mennessä. Jos olet verkkototeutuksen ainoa osallistuja, tee kaksi tietoiskua.

Voit etsiä tietoa esim. näistä linkeistä:

 

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen

2. Lue muutamia artikkeleja esimerkiksi Yle uutisten ilmastonmuutos -sivulta (Yle uutiset: ilmastonmuutos), verkkolehti Klimaatista tai oman ammattialasi lehdistä. Valitse itseäsi kiinnostava ja mahdollisesti omaan alaasi liittyvä artikkeli. Esittele artikkeli vastaten alla oleviin kohtiin esimerkiksi kirjallisesti tai lyhyellä videolla (maks. 4 min.). Jos luet artikkeleja parin kanssa tai ryhmässä, valitkaa esiteltäväksi yhtä monta artikkelia kuin teitä on.

 • Kerro lyhyesti mistä artikkeli kertoi.
 • Miten aihe liittyy ilmastonmuutokseen?
 • Tarjoaako artikkeli ratkaisuehdotuksen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai siihen sopeutumiseen? Minkä?
 • Onko artikkelin tieto hyödyllinen tai mielenkiintoinen alasi näkökulmasta? Miten?
 • Millainen voisi olla tulevaisuuden maailma artikkelin näkökulmasta?

Palauta vastauksesi sovitulle oppimisalustalle  ja kommentoi ainakin kahden muun opiskelijan työtä. Kommentoi sisältöä oman ammattialasi näkökulmasta, mitä hyödyllistä tietoa saat ilmastonmuutoksen hillitsemisestä tai siihen sopeutumisesta. Jos olet verkkototeutuksen ainoa osallistuja, kommentointia ei tarvitse tehdä.

Hiilineutraali yhteiskunta

3. Millainen on hiilineutraali yhteiskunta. Tee esitys siitä, mitä oman ammattialasi hiilineutraalius voisi tarkoittaa nykymaailmassa. Pohdi myös mitä se voisi olla tulevaisuudessa.

Tietoa löydät esimerkiksi seuraavista linkeistä:

Palauta esitys sovitulle oppimisalustalle. Voit laatia sen haluamallasi tavalla (teksti, kaavio, juliste, miellekartta, sarjakuva, video (maks. 4 min.) tms.).

 

Teeman tavoitteena on syventää käsitystä ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja hillitsemisestä sekä perehtyä keinoihin sopeutua ilmastonmuutokseen.

Päivitetty: 28.06.2016