Teema 4: Energia- ja materiaalitehokkuus

Ympäristöosaava » Teema 4: Energia- ja materiaalitehokkuus

Energia- ja materiaalitehokkuus

Ihminen tarvitsee luonnonvaroja energian, ravinnon ja tuotteiden tuottamiseen.

Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan sitä, että luonnonvarojen kulutusta vähennetään tuotteen koko elinkaaren aikana. Samalla huolehditaan, ettei tuotteen tai palvelun laatu kuitenkaan huonone, vaan saattaa jopa parantua.

Energiatehokkaalla toiminnalla pyritään puolestaan vähentämään toimintaan tarvittavaa energiaa tai saamaan samalla energialla enemmän aikaan. Energiatehokkuus on tehokas keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ympäristövaikutuksia arvioitaessa otetaan huomioon myös se, millä tavalla energia on tuotettu ja mitkä ovat energiantuotannon hiilidioksidipäästöt.

Linkkejä energia- ja materiaalitehokkuudesta:

 

Oman alan tuotteet

1. Tarkastele teemassa 2 tehtyjä oman ammattialasi tuotteiden elinkaariarvioita. Miten materiaali- ja energiatehokkuutta voitaisiin parantaa näiden tuotteiden kohdalla

  • tuotteen suunnittelussa?
  • raaka-aineiden hankinnassa?
  • tuotteen valmistusvaiheessa?
  • kuljetuksissa?
  • tuotteen käytön aikana?
  • tuotteen jätehuoltovaiheessa?

Pohdi myös

  • Miten ja missä vaiheessa tuotteen elinkaarta voi pidentää?
  • Miten ja missä vaiheessa voit työntekijänä eniten vaikuttaa?

Jätä vastauksesi kysymykseen kommenttina oman ammattialasi tuotteiden elinkaariarvion yhteyteen.

Materiaali- ja energiatehokkuus työpaikalla

2. Selvitä työssäoppimispaikassasi/oppilaitoksen työsalissa tai muussa alasi ympäristössä miten materiaali- ja energiatehokkuus otetaan huomioon hankinnoissa ja työpaikan käytännöissä. Kootkaa havainnoistanne oman alan hyvien käytäntöjen lista sovitulle oppimisalustalle. Kootkaa ainakin 10 hyvää käytäntöä. Jos olet verkkototeutuksen ainoa osallistuja, kokoa ainakin 4 hyvää käytäntöä.

Jos henkilökohtainen tapaaminen tai keskustelu puhelimen, sähköpostin tai netin välityksellä ei onnistu, voit hakea tietoja yritysten internet-sivuilta.

Tässä tehtävässä voi olla hyötyä teemassa 1 käsitellyistä mittareista ja ympäristömerkeistä ja teemassa 2 käsitellystä elinkaariajattelusta.

Kootkaa vinkkilista sovitulle oppimisalustalle määräaikaan mennessä.

Energiantuotanto ja luonnonvarojen riittävyys

3. Esittele neljä tapaa tuottaa energiaa. Pohdi miten uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen riittävyyteen voidaan vaikuttaa?

Palauta esitys sovitulle oppimisalustalle. Voit vastata tekstillä, kaaviolla, miellekartalla, sarjakuvalla, videolla (maks. 4 min.) tai muulla valitsemallasi tavalla, kunhan näkökulmasi ja pohdintasi tulevat selväksi.

 

Teeman tavoitteena on perehtyä energia- ja materiaalitehokkuuteen omalla ammattialalla.

Päivitetty: 28.06.2016