Teema 6: Laatu, ympäristö ja turvallisuus

Ympäristöosaava » Teema 6: Laatu, ympäristö ja turvallisuus

Ympäristö-, turvallisuus- ja laatujärjestelmien tavoitteena on ottaa nämä asiat osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa. Järjestelmien tavoitteena on parantaa ja kehittää toimintaa suunnitelmallisesti. Niiden avulla voidaan myös osoittaa ympäristö-, turvallisuus- ja laatuasioiden olevan hyvässä hoidossa. Järjestelmät voivat olla erillisiä tai yhtenä toimintajärjestelmänä, joka kattaa kaikki osa-alueet.

Ympäristö

1. Selvitä haastattelemalla työssäoppimispaikassasi / oppilaitoksen työsalissa tai jossakin muussa oman alasi yrityksessä millaisia ympäristöjärjestelmiä omalla ammattialallasi on käytössä.

Esittele ympäristöjärjestelmiä ja niiden käyttöä yrityksissä.

Jos henkilökohtainen tapaaminen tai keskustelu puhelimen, sähköpostin tai netin välityksellä ei onnistu, voit hakea tietoja yritysten internet-sivuilta.

Voit vastata tekstillä, kaaviolla, miellekartalla, sarjakuvalla, videolla (maks. 4 min.) tai muulla valitsemallasi tavalla. Palauta vastauksesi sovitulle oppimisalustalle.

Linkkejä:

 

Turvallisuus

2. Tutustu esimerkiksi alla olevien linkkien avulla työpaikkojen vaara-, haitta- ja riskitekijöihin. Mitkä tekijät korostuvat oman ammattialasi työssä? Havannoi sen jälkeen työssäoppimispaikallasi / oppilaitoksen työsalissa työoloja:

  • Millaisia riskejä siellä voisi olla?
  • Miten riskeihin on varauduttu?
  • Miten työpaikalla suojaudutaan?
  • Miten mahdollisia haittoja minimoidaan?

Kootkaa yhdessä sovitulle oppimisalustalle eri ammattialojen vastauksia yllä oleviin kysymyksiin kaaviona, miellekarttana tai muulla valitsemallanne tavalla. Liittäkää esitykseen mahdollisuuksien mukaan kuvia/videoita. Jos olet verkkototeutuksen ainoa osallistuja, kokoa omat havaintosi esitykseksi.

Linkkejä:

 

Ympäristö, turvallisuus ja laatu yrityksessä/organisaatiossa

3. Tutustu työssäoppimispaikalla ja/tai yritysten/organisaatioiden internetsivuilla vähintään kahden oman ammattialasi yrityksen/organisaation ympäristö-, turvallisuus-, vastuullisuus- ja laatuasioihin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Onko yllä mainituista asioista helppo saada tietoa?
  • Mitä asioita yritys/organisaatio korostaa aiheeseen liittyvässä tiedotuksessa?
  • Onko yrityksellä ympäristö-, turvallisuus- tai laatujärjestelmää?
  • Nouseeko esille asioita, joita verkkototeutuksen aiemmissa teemoissa on käsitelty?
  • Onko valitsemiesi yritysten/organisaatioiden välillä eroja, ja jos on, niin mitä?
  • Mitä mieltä itse olet esille otettujen ympäristö-, turvallisuus-, vastuullisuus tai laatutekojöiden merkityksestä? Ovatko teot tärkeitä?

Voit vastata tekstillä, kaaviolla, miellekartalla, sarjakuvalla, videolla (maks. 4 min.) tai muulla valitsemallasi tavalla kunhan vastaus ja pohdinta tulevat selvästi esille. Palauta vastaus sovitulle oppimisalustalle.

 

Teeman tavoitteena on tutustua oman ammattialan ympäristö-, turvallisuus- ja laatukäytäntöihin.

Päivitetty: 28.06.2016