Teema 7: Kestävä kehitys

Ympäristöosaava » Teema 7: Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Kestävästä kehityksestä alettiin puhua enemmän julkisuudessa vuonna 1987 YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportin myötä. Raportissa pohdittiin ihmiskunnan tulevaisuutta ja sitä kuinka hupenevat luonnonvarat riittävät kasvavalle väestölle. Komission määritteli kestävän kehityksen seuravaasti: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.”

Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta ovat ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävä kehitys.

Linkkejä kestävästä kehityksestä:

YK ja kestävän kehityksen historiaa (Lähde: Suomen YK-liitto)
YK ja kestävän kehityksen historiaa (Lähde: Suomen YK-liitto)

1. Tutustu kestävän kehityksen käsitteeseen ja sen neljään ulottuvuuteen (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen). Kerro omin sanoin, mitä kestävä kehitys tarkoittaa. Esittele kaikki neljä ulottuvuutta ja anna esimerkkejä.

Voit vastata tekstillä, kaaviolla, miellekartalla, sarjakuvalla, videolla (maks. 4 min.) tai muulla valitsemallasi tavalla. Palauta vastaus sovitulle oppimisalustalle.

Kestävä kehitys ammatissa

2. Kootkaa yhdessä sovitulle oppimisalustalle esimerkkejä siitä mitä kestävä kehitys voi tarkoittaa omilla ammattialoillanne.  Jokaisen tulee antaa vähintään yksi käytännönläheinen esimerkki kaikista neljästä kestävän kehityksen ulottuvuudesta:

 • ekologisesti kestävä kehitys
 • sosiaalisesti kestävä kehitys
 • kulttuurisesti kestävä kehitys
 • taloudellisesti kestävä kehitys

Voit keskustella kestävästä kehityksestä työssäoppimispaikassa / oppilaitoksen työsalissa ja etsiä tietoa yritysten ja yhteisöjen internet-sivuilta. Voit myös pohtia esimerkkejä itse -löytyykö niitä myös aiemmin käsitellyistä teemoista?

Kootkaa esimerkit sovitulle oppimisalustalle määräaikaan mennessä.

Kestävän kehityksen periaatteet ja hyvä elämä

3. Mitä "hyvä elämä" tarkoittaa sinulle? Kokoa kuvakollaasi, jossa esität omia hyvän elämän rakennusosiasi. Voit tehdä tehtävän myös haastattelemalla ystäviäsi/opiskelukavereitasi/ työtovereitasi ja kokoamalla ja pohtimalla heidän vastauksiaan.

 • Kirjoita kuvaan mistä asioista hyvä elämä koostuu, mitkä ovat hyvän elämän edellytyksiä?
 • Miten eri edellytykset liittyvät kestävän kehityksen neljään ulottuvuuteen?
 • Mitä sinun mielestäsi tarvitaan siihen, että hyvän elämän edellytykset voivat toteutua globaalisti eli kaikilla maailman ihmisillä?
 • Ovatko hyvän elämän edellytykset ja toiveet mielestäsi samanlaisia vai erilaisia tulevaisuuden ihmisillä? Miltä osin maailma muuttuu? Mikä säilyy?
Human Rights Day (Kuva: Flickr 2013)

Kuvakollaasin sijaan voit esittää ajatuksesi myös kirjallisesti tai videolla (maks. 4 min.). Tärkeintä on, että omakohtainen pohdinta tulee esille. Palauta vastaus sovitulle oppimisalustalle tai opettajalle.

Voit hakea tietoa ja ajatuksia esimerkiksi alla lueteltujen tai muiden toimijoiden internetsivuilta, keskustelemalla sekä pohtimalla aiemmissa tehtävissä esille tulleita asioita.

 • Maailma.net
 • Eettisen kaupan puolesta ry
 • Reilu kauppa
 • Puhtaat vaatteet - Clean Clothes Campaign Finland
 • Yhdenvertaisuus.fi

Teeman tavoitteena on perehtyä kestävän kehityksen ulottuvuuksiin ja keinoihin toteuttaa niitä omalla ammattialalla.

Päivitetty: 28.06.2016