Yhteenveto

Ympäristöosaava » Yhteenveto

Mitä on ympäristöosaaminen? Millainen on ympäristöosaava ammattilainen?

Pohdi seuraavia aiheita opettajan kanssa käytävän palautekeskustelun pohjaksi, kirjaa vastauksesi itsellesi ylös.

  • Tarkastele aloituksessa pohtimiasi asioita: Muuttiko verkkototeutuksen tekeminen ajatuksiasi?
  • Mitä uutta opit? (ympäristöosaamisesta, itsestäsi opiskelijana, yhteisöllisestä tekemisestä jne.)
  • Mikä jäi epäselväksi?
  • Mitä haluaisit tulevaisuudessa oppia ympäristöosaamisesta?
  • Miten ympäristöosaava verkkototeutus ja sen teemat toimivat ympäristöasioiden oppimisessa sinulla?
  • Jos et ollut verkkototeutuksen ainoa osallistuja, arvioi omaa osallistumistasi ryhmätyöskentelyyn.

 

Tehtävän tarkoituksena on arvioida omaa työskentelyä ja opiskeluprosessia.

Päivitetty: 09.10.2015