OPETTAJALLE

Teknisten perustaitojen laajennus » OPETTAJALLE

Verkkototeutuksen ohjaaminen kannattaa aloittaa lähitapaamisella, jossa käydään läpi aikataulu ja käytettävä oppimisalusta (esim. Office365-pilvipalvelut ja Whatsapp). 

Varian käytössä on Office365-pilvipalvelut. Opiskelija voi palauttaa kaikki tehtävät jakamalla Word-/Excel-/tai muun tiedoston opettajan OneDrive-pilveen.

Opiskelijaryhmän tiedottamiseen voi käyttää Office365 -palveluun kuuluvan Outlook-sähköpostin lisäksi esimerkiksi Whatsapp-ryhmää. Whatsappissa tavoiteltavuus on yleensä parempi ja sitä voi käyttää myös nopeiden lisäohjeiden antamiseen. Pyydä opiskelijoilta suostumus ryhmään liittämisestä.

Sisällön loppuarviointi voidaan toteuttaa lopputapaamisen yhteydessä.

Teknisten perustaitojen laajennus on osa Trukinkuljettajan tehtävät -tutkinnon osaa. Tutkinnon osa arvioidaan ammattiosaamisen näytössä. Tarvittaessa näyttöä täydennetään haastattelujen ja tehtävien avulla. Opiskelija saa verkkototeutuksen opiskelusta suoritusmerkinnän: suoritettu (S) / kesken (KE).

Linkkejä:

fi.wikipedia.org ja hakusana autotekniikka

OPH:n sivulla logistiikan perustutkinnosta

Ajoneuvotekniikkaan liittyvää tehtävistöä OPH:n materiaaleissa löytyy täältä.

Teknistä moottorikehitystä, uutta tietoa mm. alan lehdistöstä hakusanalla 'Moottoritekniikkaa'.

Elintarvikkeiden kuljetuksen kannalta olennaista tietoa pakkaamisesta löytyy tästä.

Päivitetty: 16.06.2016