TEEMA 2: Lähtö- ja lopetustarkastukset, päivittäiset huoltotoimet

Teknisten perustaitojen laajennus » TEEMA 2: Lähtö- ja lopetustarkastukset, päivittäiset huoltotoimet

Lähtö- ja lopetustarkastukset, päivittäiset huoltotoimet

1. Käytä teemassa 1 etsimiäsi luetteloita eri ajoneuvojen ajoonlähtötarkastuksista. Muodosta näiden perusteella oma versiosi ajoneuvon lähtö- ja lopetustarkastuksista tämän hetkisen oman osaamisesi perusteella. Käytä apunasi vähintään kolmen eri ajoneuvotyypin valmistajan tai maahantuojan ajoonlähtötarkastusluetteloa.

2. Poimi yhden esimerkkiajoneuvon huolto-ohjelmasta toimenpide, jonka osaat. Tee itsellesi toimenpidelista tämän huolto-ohjelman osan suorittamiseen.

Ajoneuvon valinta ei tässä vaiheessa ole olennaista, mutta toki kannattaa valita ajoneuvo, jolle ajoonlähtötarkastuksen voi oikeasti suorittaa.

Eri ajoneuvojen huolto- ja korjausoppaat auttavat sinua kiinnittämään huomiota ajoneuvon käytön kannalta kriittisiin kohteisiin. Samalla joudut ottamaan huomioon eri suoritealojen vaatimukset ja niiden vaatimat päällirakenteiden ominaisuudet.

Voit tehdä tämän osion yhteistyössä parin kanssa: silloin voitte vertailla esimerkiksi itse laatimianne ajoonlähtötarkistuslistojanne.

Palauta ajoneuvon lähtö- ja lopetustarkastusluettelot, huolto-ohjelman toimenpidelista ja parin kanssa tekemäsi vertailu tekstitiedostona opettajasi kanssa sovittuun paikkaan viimeistään viikon sisällä aloittamisesta.

 

Teema 2 liittyy seuraaviin ammattitaitovaatimuksiin:

Opiskelija osaa:

  • ajaa ja työskennellä vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti
  • trukin toimintaperiaatteet ja tehdä päivittäiset huoltotoimet
  • suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet
  • työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen
  • työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä

Päivitetty: 16.06.2016