TEEMA 3: Oman toiminnan vaikutus

Teknisten perustaitojen laajennus » TEEMA 3: Oman toiminnan vaikutus

Oman toiminnan vaikutus ajoneuvon huoltamiseen ja kunnossapitämiseen

1. Listaa mielestäsi kolme tärkeintä kohtaa, joilla voit vaikuttaa ajoneuvon tarkoituksenmukaiseen käyttöön, kestämiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Miten suuri merkitys yksittäisellä ajoneuvon käyttäjällä voi mielestäsi olla?

2. Mitä erityispiirteitä eri ajoneuvotyyppien käyttöönottoon sisältyy? Vertaa kahden eri trukkityypin, vastapaino- ja työntömastotrukin ajoonlähtötarkastuksia; löydätkö eroja? Voitko itse vaikuttaa ajoonlähtötarkastukseen edellisen käyttökerran lopputarkastuksella?

3. Keskustele parisi kanssa oman toimintasi vaikutuksista; onko oman toiminnan vaikutus mielestänne sama?

Palauta parisi kanssa käydystä keskustelusta ja vertailusta tehty lyhyt kirjallinen raportti tai videoitu keskustelu (pituus maks. 2 min.) sovittuun paikkaan vähintään kahden viikon kuluttua aloittamisesta.

 

Teema 3 liittyy seuraaviin ammattitaitovaatimuksiin:

  • osaltaan työskennellä vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti
  • trukin toimintaperiaatteet ja tehdä päivittäiset huoltotoimet
  • suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet
  • työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen
  • työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä

Päivitetty: 16.06.2016