TEEMA 4: Ajoneuvon kunto

Teknisten perustaitojen laajennus » TEEMA 4: Ajoneuvon kunto

Ajoneuvon kunnon ylläpitäminen

1. Mitä toimenpiteitä ajoneuvon teknisen elinkaaren pidentämiseen voit tehdä a) päivittäin b) viikottain c) vuosittain?

2. Mitä ajoneuvon hoito- ja huoltotoimenpiteitä osaat tehdä? Mitä olisi hyödyllistä osata tai oppia tai mitä haluaisit oppia?

3. Laadi lyhyt lista päivittäis-, viikottais- ja vuosihuoltotoimenpiteistä.

Palauta vastaukset sovittuun paikkaan viimeistään kahden viikon sisällä aloittamisesta.

 

Teema 4 liittyy seuraaviin ammattitaitovaatimuksiin:

  • trukin toimintaperiaatteet ja tehdä päivittäiset huoltotoimet
  • suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet
  • työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen
  • työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä

Päivitetty: 16.06.2016