TEEMA 5: Työkaluoppi

Teknisten perustaitojen laajennus » TEEMA 5: Työkaluoppi

Tutustu työkaluihin

1. Mitä työkaluja ottaisit ajoneuvoon mukaan? Miksi kaikkia työkaluja ei kannata pitää ajoneuvossa mukana? Mainitse vähintään kolme syytä.

2. a) Tee luettelo oppilaitoksen yhden työkalupakin sisällöstä. Mitä lisäisit tai poistaisit pakista?

TAI

b) Voit vaihtoehtoisesti tehdä tämän osion parisi kanssa vertaillen mahdollisia työssäoppimispaikkojen työkaluvarustuksia. Mitä eroja löydätte? Mistä mahdolliset erot johtuvat?

Palauta vastaukset sovittuun paikkaan viimeistään kolmen viikon sisällä aloittamisesta.

 

Teema 5 liittyy seuraaviin ammattitaitovaatimuksiin:

Opiskelija osaa:

  • trukin toimintaperiaatteet ja tehdä päivittäiset huoltotoimet
  • työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen
  • työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä

Päivitetty: 16.06.2016