Ohjeita ryhmänohjaajalle

Verkkovaria » Ohjeita ryhmänohjaajalle

Tuntevatko opiskelijasi Verkkovarian? Verkkovariasta löytyvät ne ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien sisällöt, jotka Variassa on mahdollista suorittaa verkko-opintoina. Kerro opiskelijoillesi verkko-opiskelun mahdollisuudesta.

Verkkovarian sisältöjä voi käyttää myös lähiopetuksessa. Käytä sisältöjä kokonaisuuksina tai valitse niistä omaan opetukseen sopivia osia. Hyödynnä toteutuksia myös rästien teettämisessä.

Ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien lisäksi Verkkovariasta löytyy myös muita hyödyllisiä materiaaleja, jotka ovat vapaasti kaikkien käytössä.

Oppimisen tuki -sivustolla on opiskeluun ja oppimiseen liittyvää tukimateriaalia ja harjoituksia. Sivuilla on lisäksi opiskelijoiden ja ohjaus- ja tukihenkilöstön vlogeja. Vlogien aiheina on mm. jännittäminen, ammatti-identiteetin kehittyminen, erilaiset oppijat jne.

Opi oppimaan -verkkototeutus sisältää materiaalia ja harjoituksia opiskelutekniikoista, kirjoittamisesta, lukemisesta ja kielten opiskelusta, matematiikasta, ajankäytöstä ja tarkkaavaisuudesta sekä motivaatiosta. Opi oppimaan -verkkototeutuksen materiaaleista voi käyttää haluamiaan osia tai opiskelija voi valita sen vapaavalintaiseksi opinnoksi. 

Työssäoppimisesta Verkkovariassa: Työssäoppimisen tukiTyöturvallisuus ja Tunnista taitosi -tehtävä.

Varian opintopoluista Verkkovariasta löytyy Kansainvälisyyspolku.

Varian ohjaus- ja tukihenkilöstön ylläpitämässä blogissa käsitellään monia opiskelijoille tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita: http://luotsaavariassa.blogspot.fi/

Päivitetty: 19.05.2016