Ohjeita verkkokirjoittamiseen

Verkkovaria » Ohjeita verkkokirjoittamiseen

Verkkotekstin suunnittelu

 1 Päätä mitä haluat kertoa ja kenelle.

2 Minkä vaikutuksen haluat tehdä? Mikä merkitys tekstilläsi on?

3 Valitse tavoitteeseesi sopiva tekstilaji:

 • tiedote
 • uutinen
 • blogi
 • tarina
 • artikkeli
 • ilmoitus
 • mainos
 • raportti
 • ohje
 • viesti
 • luetelma

4 Suunnittele sanottavasi. Käytä ison kokonaisuuden suunnittelussa apuna esimerkiksi listausta, vuokaaviota, tai miellekarttaa. Tärkeät sähköpostiviestitkin kannattaa luonnostella ensin tekstinkäsittelyohjelmalla ja tarkistaa oikolukuohjelmalla ja liittää vasta sitten viestikenttään.

5 Muista, että verkkotekstiä luetaan toisin kuin paperille tulostettua, mutta hyvä teksti syntyy sekä paperille että verkkoon saman prosessin kautta ja aina kunkin viestintätilanteen ja tekstilajin ehdoilla.

6 Mieti, mikä on verkkotekstin elinkaari: onko viesti kertaluonteinen, jatkuva vai säännöllisin väliajoin päivitettävä.

7 Tarkista kenen nimissä tekstisi teet - konkreettisesti ja välillisesti. Keneen vastaanottaja, esimerkiksi lukija voi ottaa yhteyttä tai keneltä saada lisätietoja? Miten se näkyy tekstissäsi?

 

Verkkotekstiä kirjoittamaan

1 Rakenna teksti uutisen tapaan: tärkein ensin. Tekstin rakenne on kuin kärjellään oleva kolmio, jossa keskeisin asia kerrotaan otsikossa ja tekstin alkukappaleessa. Yksityiskohdat kuvaillaan myöhemmin ja lisätiedot voi linkittää tekstin oheen.

2 Käytä kokoavaa otsikointia koko tekstin alussa ja jäsennä tekstiä väliotsikoilla. Käytä jäsennysyksikkönä esimerkiksi näytön mittaa.

3 Kirjoita selvästi lyhyempiä virkkeitä kuin paperilla. Lukeminen verkossa on hitaampaa kuin paperilta luettaessa. Älä kuitenkaan tiivistä tekstiä liikaa, jotta ymmärrettävyys ei kärsi.

4 Käytä tekstissä luetelmia.

5 Käytä tarvittaessa graafeja.

6 Kirjoita teksti kapealle palstalle, jota on nopea silmäillä. Tasaa teksti vasemmalle.

7 Korosta tekstiä harkiten lihavoinnilla ja kursivoinnilla silloin, kun haluat kiinnittää huomiota olennaiseen ja tekstin avainsanoihin.

8 Älä käytä alleviivausta muuten kuin verkkolinkeissä. Nimeä verkkolinkit ymmärrettävästi. Vältä linkkityyppiä "klikkaa tästä", sillä se ei kerro mitä linkin takana on.

9 Kirjoita kevyitä ja ilmavia kappaleita. Jätä kappaleiden väliin aina välirivi.

10 Käytä selkeää ja ilmavaa fonttia kuten Arialia, Verdanaa tai Times New Romania.

11 Käytä perusfontissa kokoa 11 tai 12 pistettä. Pääotsikoissa voi käyttää fonttia 14.

12 Vältä kaksoispisteen käyttöä esimerkiksi otsikoiden jälkeen. Älä sekoita kaksoispistettä (:) ja puolipistettä (;). Jos et tunne puolipisteen merkitystä, vältä sen käyttämistä.

13 Käytä kuvia, jotka havainnollistavat tekstiäsi.

14 Muista tarkistaa kuvien tekijänoikeudet ja käyttöluvat.

15 Muista, että verkkoteksti on aina myös visuaalinen viesti.

16 Tarkista tekstin ja taustan kontrasti: yksivärinen ja himmeä teksti on paras hahmottaa.

17 Lisää tekstin luotettavuutta nimellä ja päiväyksellä.

18 Muista tuoda esille myös edustamasi ryhmän nimi ja logo.

19 Muista toimittaa tekstisi: korjaa, karsi ja tiivistä.

Päivitetty: 19.05.2016