Ohjeita verkko-opiskeluun

Verkkovaria » Ohjeita verkko-opiskeluun

Verkossa opiskelu antaa sinulle mahdollisuuden oppia missä vain ja milloin vain. Verkko-opiskelu on projektityötä, joten suunnittele ajankäyttösi huolellisesti!

Muutama vinkki opiskeluun:

  • Ennen kuin aloitat, ota yhteys kyseessä olevan opinnon vastaavaan opettajaan ja sovi ohjauksesta.
  • Varaa opintojen suorittamiselle riittävästi aikaa.
  • Pidä huoli, että noudatat sovittua aikataulua!
  • Yleisesti verkossa toimimisesta; lue netiketti.

 

Opiskelukirjoittaminen verkossa

Verkko-opiskelussa kirjoittamisen taito korostuu perinteiseen luokkahuonekirjoittamiseen verrattuna, sillä tehtäviin liittyvät keskustelut käydään ja palautteet annetaan pääsääntöisesti verkossa – kirjoittamalla. Verkkokurssien tehtävät voivat olla esimerkiksi oppimispäiväkirjoja, monivalintatehtäviä, työsuunnitelmia ja raportteja.

Verkkokurssien tehtävät lähetetään kurssin keskustelualueelle, blogiin tai muuhun opettajan päättämään foorumiin. Kurssin opettaja antaa tehtävistä palautteen verkossa. Palaute voi olla henkilökohtaista tai kaikille suunnattua yhteispalautetta.

Verkkokurssiin liittyvät keskustelut ovat useimmiten eriaikaisia, jolloin tehtäville varatun ajan puitteissa voi omaa puheenvuoroa muotoilla rauhassa ja toisten puheenvuoroja voi kommentoida silloin, kun se itselle sopii. Keskusteluihin osallistuminen on tärkeää sekä oman oppimisen että toisten kurssilaisten oppimisen kannalta. Keskusteluissa jaetaan tietoa, mutta myös annetaan aineksia uuden tiedon luomiseen.

 

Perusohjeet

1 Kirjoita verkkokurssilla hyvää yleiskieltä. Muista isot alkukirjaimet ja välimerkit.

2 Vältä puhekielisyyksiä ja slangia. Niiden paikka on yksityisessä viestinnässä.

3 Muista tarkistaa käyttämiesi kuvien tekijänoikeudet ja käyttöluvat.

4 Käytä harkiten lihavointia ja kursivointia korostamaan tekstiäsi. Älä käytä alleviivausta muuten kuin verkkolinkeissä.

Päivitetty: 19.05.2016