Arviointi

Opi oppimaan » Arviointi

Tehtävien arvioinnissa keskitytään omaan pohdintaan, sisältöön ja käytettyihin lähteisiin (esim. tehtävien linkkien lähteet).

Jokaisesta teemasta on perus-, soveltavat ja syventävät tehtävät. Kustakin teemasta voi saada 0-9 pistettä. Lopuksi tehtävästä itsearvionnista voi saada 0-6 pistettä.

Tutkinnon osan sisältö arvioidaan asteikolla 1-3.

 

Arvosana määräytyy tehtävien pisteistä seuraavasti:

Arvosana 1 osp 2 osp 3 osp
1 12-14 22-26 37-41
2 15-18 27-31 42-46
3 19-21 32-36 47-51

(Tähän tulee myöhemmin linkki OPSiin.)

Päivitetty: 28.06.2016