Teema 2: Lukeminen, kirjoittaminen ja kielten opiskelu

Opi oppimaan » Teema 2: Lukeminen, kirjoittaminen ja kielten opiskelu

VARIA-www-res-2000px-22
Kuva: Vantaan ammattiopisto Varia

 

Tämän teeman alla on tehtäviä ja tietoa liittyen lukemiseen, kirjoittamiseen ja vieraiden kielten opiskeluun.

 

Käytä näitä linkkejä vastaustesi apuna:

 

Perustason tehtävä:

Tee ylimmän linkin lukunopeustesti. Kirjaa käyttämäsi aika ylös.

Valitse lukunopeustestisivun alalaidan valikosta kohta "Miksi nopeammin" ja vastaa sen perusteella väittämiin (oikein/väärin)

a) Mitä nopeammin luet, sitä paremmin ymmärrät.

b) Lukunopeutta ei pysty kehittämään kolminkertaiseksi.

c) Mitä enemmän luet, sitä vähemmän ajattelet muuta.

d) 360 sanaa minuutissa lukeva lukee 250-sivuisen kirjan alle kolmessa tunnissa.

e) Lukeminen on samanlaista kaikissa kielissä.

f) Vieraskielisessä tekstissä ymmärrät paremmin sanat, kun luet hitaasti.

 

Soveltava tehtävä:

Kun opiskelet vieraan kielen sanastoa (esim. ammattisanasto) mitä allaolevista tekniikoista käytät, miten ja missä:

  • ulkoa opettelu (hauki on kala)
  • sanojen kirjoittaminen
  • sanojen lukeminen ääneen
  • sanojen lukeminen hiljaa itsekseen
  • omat muistisäännöt
  • lajitellen jonkin ominaisuuden mukaan
  • nauhoittamalla ja kuuntelemalla
  • mielikuvaharjoitteilla

 

Syventävä tehtävä:

Miten voit kehittää omia työtapojasi liittyen lukemiseen, kirjoittamiseen ja kielten opiskeluun? Käytä annettuja linkkejä ja hae tietoa muista lähteistä. Kirjoita ja pohdi näiden pohjalta omia työtapojasi.

 

Palauta tehtävä tai tehtävät ensimmäisessä tapaamisessa sovitulle oppimisalustalle määräpäivään mennessä.

 

Päivitetty: 28.06.2016