Teema 4: Ajankäyttö ja tarkkaavaisuus

Opi oppimaan » Teema 4: Ajankäyttö ja tarkkaavaisuus

VARIA-www-res-2000px-36
Kuva: Vantaan ammattiopisto Varia

 

Tämän teeman alla on tehtäviä ja tietoa ajankäyttöön ja tarkkaavaisuuteen liittyen. 

Käytä näitä linkkejä vastaustesi apuna:

 

Perustason tehtävä:

Tee itsellesi ajankäyttöympyrä. Kirjaa ylös vuorokauden ajankäytön jakautuminen (jos tuntuu hankalalta palauttaa ympyrämuodossa, niin kirjoita montako tuntia mihinkin vuorokaudessa kuluu).

Pohdi, mitä muutoksia sinun tulisi siihen tehdä.

 

Soveltava tehtävä:

Millä tavoin pystyt tekemään muutoksia omaan ajankäyttöösi (mieti ihmissuhdeaikaa, virkistysaikaa ja opiskeluaikaa)?

 

Syventävä tehtävä:

Lue linkin tarina tarkkaavaisuudesta ja pohdi miten itse voit suunnata omaa tarkkaavaisuuttasi opiskeltavaan asiaan. Pohdi lisäksi millaisissa olosuhteissa sinun on helpointa keskittyä. 

 

Palauta tehtävä tai tehtävät ensimmäisessä tapaamisessa sovitulle oppimisalustalle määräpäivään mennessä.

Päivitetty: 17.05.2016