Erilaisia tapoja oppia

Oppimisen tuki » Erilaisia tapoja oppia

Oppimisstrategia

Ihmiset oppivat eri tavoilla. Toiselle on ominaista lukea kirjaa hiljaisessa ympäristössä, kun toinen puolestaan oppii parhaiten liikkumalla ja äänimuistiinpanoja kuunnellen.  On hyvä muistaa, että oppiminen tapahtuu samalla ihmisellä eritavoin riippuen oppimistilanteesta. Oppimiseen vaikuttavat myös ympäristö, jossa opiskellaan, opiskelijan sen hetkinen sosiaalisuuden taso, asenne ja motivaatio opittavaa aihetta kohtaan sekä myös fyysiset tarpeet.

Oppimistyyli kuvio

Pohdi mielessäsi kaksi erilaista oppimistapahtumaa, joissa koit onnistuneesi ja epäonnistuneesi. Oppimistilanne voi olla vaikka harrastuksestasi, koulusta tai mikä tapansa tilanne vapaa-ajalta. Kirjoita ylös kaksi kokemusta alla olevien kysymysten pohjalta, mitkä asiat vaikuttivat onnistumiseesi ja epäonnistumiseesi. Esimerkiksi pieleen mennyt näyttötilanne ja hyvin onnistunut ryhmätehtävä. 

  1. Mikä  oli oppimisympäristön vaikutus? (kylmä, kuuma, hälyinen, kaverit, jännittävä tila, uusi paikka ja ihmiset jne.) 
  2. Minkälainen oli sosiaalinen ympäristö? (opettajan ja opiskelijoiden vuorovaikutus, oma kokemuksesi; vetäydyitkö vai olitko keskustelussa mukana, olitko jännittynyt tai epävarma itsestäsi?) 
  3. Oliko opiskeltava aihe entuudestaan tuttu? Koitko asian itselle tärkeäksi, jos et, niin miksi? (motivaatiosi, asenteesi ja suhtautumisesi) 
  4. Mikä oli fyysinen olotilasi? (tyyni, väsynyt, nälkäinen, kipeä, stressaantunut, innostunut, jännittynyt jne)

Millä tavalla opit parhaiten? Täällä voit tutustua oppimisen eri havaintokanaviin.

Päivitetty: 31.05.2016