Oppimistyylejä

Oppimisen tuki » Oppimistyylejä

Erilaisia oppimistyylejä

Oppimistyyli on tapa, jolla hankimme ja käsittelemme tietoa. Ympäristöä havainnoidessamme meillä on käytössä eri aisteja: näkö-, kuulo-, tunto-, haju-, maku- ja tasapainoaistia. Myös oppiessamme uusi asioita, työstämme tietoa eri aisteillamme.

Itsellesi ominaisen oppimistavan hahmottamalla voit kehittää itseäsi oppijana ja helpottaa oppimista. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen helpottaa hyväksymään itsensä ja oman tapansa oppia. Muista kuitenkin, että aina ei ole hyvä eikä mahdollista pysytellä tutussa oppimistyylissä! Siksi on tärkeää opetella uusia oppimistyylejä ja -tapoja.  

Mitä aistikanavia käytät oppisessa? Voit tehdä suuntaa-antavan testin täältä.

Oppimistyylejä kuvataan useilla eri tavoilla ja käsitteillä. Yksi tapa luokittelee oppimistyylin havaintokanavien mukaisesti:

Auditiivinen: oppii ensisijaisesti kuuloaistin avulla

Visuaalinen: oppii ensisijaisesti näköaistin avulla

Kinesteettinen: oppii ensisijaisesti tuntoaistin avulla

Taktiilinen: oppii ensisijaisesti liikkeen avulla

havaintokanavat

Sinulla voi olla vain yksi vahva havaintokanavatyyli tai useita vahvoja alueita. Huomioi myös, että eri tilanteissa oppiminen tapahtuu eri tavalla. Alla on listattuna muutamia vinkkejä eri havaintokanavien oppimistyyleistä. Voit pohtia, mikä tai mitkä oppimisen tyyleistä sinulle sopii parhaiten. 

AUDITIIVINEN TYYLI:

 • Mieleen jää helposti keskustelut ja puheen eri äänensävyt ja painotukset
 • Kuuntele tunnilla, lue ja pohdi asioita ääneen
 • Keskustele muiden kanssa hankalista kohdista
 • Opiskellessasi yritä minimoida ylimääräinen melu ja häiritsevät äänet
 • Hyödynnä äänimateriaalia. Lisätietoa oppimisen apuvälineistä löydät Papunetin sivuilta.

 

VISUAALINEN TYYLI:

 • Painaa asiat mieleen kuvina
 • Piirrä kuvia, joiden avulla voit palauttaa mieleesi opiskelemiasi kokonaisuuksia
 • Hyödynnä opinnoissa alleviivauksia, kuvia, mielikuvia, kaavioita, värejä, fontteja ja tutoriaaleja
 • Käytä mind-map-tekniikkaa
 • Luo mielessäsi sanoista ja asiakokonaisuuksista mielikuvia

TAKTIILINEN TYYLI:

 • Oppii tunnustellen
 • Tekeminen, kokeminen, mallien rakentaminen, piirtäminen, opintoretket ja draama/pantomiimi  opiskelun apuna
 • Muistiinpanot, kuviot, portfolio, käsitekartat, post-it -laput, opiskelumateriaalin koristelu ja askartelu
 • Keskittymistä voi auttaa hypistely (stressilelu), piirtäminen tai vaikka neulominen

 

KINESTEETTINEN TYYLI:

 • Oppii kehon liikkeestä ja kosketuksesta, hyvä kehomuisti
 • Ohjeistus työnteon aikana
 • Kokeminen, tekeminen, tunteminen ja intuitio tärkeitä oppimisessa
 • Lukiessa käytä apuna sormea tai kirjanmerkkiä.
 • Tekevä oppija, liikkuminen opiskelutilassa, käytännön harjoitukset, draama
 • Huomioi ympäristö: luokkahuone, valot, ilmapiiri, tuolin mukavuus ja muut tunnelmaan vaikuttavat asiat
 • Yritä välttää paikoillaan istumista opiskellessasi, voit kävellä ja liikkua

Päivitetty: 24.07.2016