Opi oppimaan

Oppimisen tuki » Opi oppimaan

Tiesithän, että voit vaikuttaa opiskelutaitoihisi!

Oppimaan oppimisella tarkoitetaan niitä asioita, joiden avulla voit ohjata uuden oppimista. Näitä ovat tietosi, taitosi, asenteesi ja uskomuksesi. Kaikkiin näihin tekijöihin voit vaikuttaa.  Tärkeintä on muistaa, että oppimisessa oma vastuu on ensisijainen, koska ketään ei voi määrätä oppimaan.

Oppijana kehittymisen kannalta oleellisin taito on kyky havainnoida ja arvioida omaa oppimista. Taitava oppija on tietoinen omaan oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. Oppimaan oppimisen taidot eivät liity pelkästään opiskeluun, vaan niitä tarvitaan myös työssä, harrastuksissa ja arkielämässä selviytymiseen.

Oppimaan oppimiseen vaikuttaa myös joukko muita asioita, joten pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Minkälainen on käsityksesi itsestäsi oppijana? Kuinka käsityksesi vaikuttaa sinuun?
  • Minkälaisia odotuksia muilla on sinuun ja oppimiseesi?
  • Mikä on sinulle sopiva oppimisympäristö?
  • Kuinka motivoit itseäsi oppimishaasteen äärellä?

Päivitetty: 24.07.2016