Erilaisen oppijan tukeminen

Oppimisen tuki » Erilaisen oppijan tukeminen

Oppimateriaalin hahmottaminen

Selkeät oppimateriaalit helpottavat myös tavallisen oppijan opiskelua, mutta erityisesti ne tukevat oppimisen haasteista kärsivän oppimista.

Pelkästään fontin koon vaihtelut auttavat lukijaa orientoitumaan tekstin sisältöön. Kuvatekstit suositellaan laitettavan pienemmällä fontilla, otsikot suuremmalla.  Värien ja kuvien käyttäminen helpottaa sisällön työstämistä ja mieleenpainamista. Oppimateriaaleissa ja kokeissa selkeä palstoitus ja fonttien erot tukevat parhaimmillaan oppimista ja helpottavat hahmottamishäiriöistä opiskelijaa.

Hahmotusvaikeuksiin voi liittyä haasteita tarkastella omaa toimintakykyään ja selviytymismahdollisuuksia suhteessa ympäristöstä tulleisiin odotuksiin. Alla ohjaukseen ja opetukseen liittyviä yleisiä ohjeita, joilla helpottaa erilaista oppijaa.

Muita haasteita:

 • Kellon ja rahan hallinta
 • Taulukoiden ja graafisten kuvausten ymmärtäminen
 • Vaikeus liikkua vieraassa ympäristössä
 • Lomakkeiden täyttäminen

 

Vinkkejä, kuinka kannustaa opiskelijaa keskittymään

 • Kannusta, kehu, palkitse
 • Kiinnitä huomio opiskelijan vahvuuksiin  (esimerkiksi luova ajattelu, mielikuvitus, esiintymiskyky, oivaltaminen, toimelias, laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen, utelias, riskinotto, nopeasti toipuva, energinen...)
 • Toiminnalliset ja liikunnalliset tuokiot tuntien aikana

 

Ohjeistaminen

 • Lyhyt ja selkeä ohjeistus, vain yksi ohje kerrallaan
 • Monimutkaiset ja pitkät tehtävät osissa
 • Anna lyhytkestoisia tehtäviä
 • Varmista, että opiskelija kuuntelee
 • Tarkista, että ohje on ymmärretty. Pyydä opiskelijaa toistamaan
 • Keskeisten asioiden korostaminen
 • Sisällytä innostavia tehtäviä
 • Välitön palaute orientoi opiskelijaa jatkamaan
 • Korjaava palaute positiivisessa hengessä (Mulla on yksi ajatus, voinko ehdottaa...)
 • Konkreettinen palaute suoriutumisesta, ei lopputuloksesta

 

Päivitetty: 24.07.2016