Opiskelukyky

Oppimisen tuki » Opiskelukyky

Tunnistatko, mikä on tämän hetkinen opiskelukykysi ja mistä se muodostuu?

Opintojen etenemisen kannalta on tärkeää tunnistaa oma opiskelukyky ja siihen liittyvät osa-alueet. Opiskelukyky heijastuu oppimistuloksiin, opintojen sujumiseen ja opinnoissa jaksamiseen. Jos opiskelumotivaatiosi on hukassa, on hyvä pohtia, miten voit parantaa opiskelukykyäsi.

Opintojen sujuvan etenemisen kannalta on tärkeää, että opiskelukyvyn eri osa-alueet, eli omat voimavarat, opiskelutaidot, opetus ja opiskeluympäristö, tukevat opintoja ja opinnoissa jaksamista.

Opintoihin voi sisältyä myös aikoja, jolloin opiskelukyky ei tunnu riittävältä. Opiskelija voi kokea tietyille tunneille osallistumisen tai lukemiseen keskittymisen hankalana. Usein opiskelukyvyn ongelmat ovat ohimeneviä, eikä niistä tarvitse huolestua. Jos ongelmat ovat pidempiaikaisia tai useasti esiintyviä, kannattaa keskustella asiasta opettajan tai oppilaitoksen tukihenkilöiden kanssa.

Pohdi alla olevan ajatuskartan avulla, miltä opiskelukykysi osa-alueet tuntuvat sinusta tällä hetkellä. Huomioi myös, että pienikin muutos kokonaisuudessa voi vaikuttaa opiskelukykyysi sitä parantaen ja heikentäen.

Listaa opiskelukyvyssäsi olevat kehitettävät osa-alueet ja keskustele niistä parin, kaverin tai opettajan kanssa. Pohdi erityisesti, mitä voisit itse tehdä asian kehittämiseksi.

Kun kirjoitat paperille kehittämissuunnitelman vaikka yhdellä lauseella, se muuttuu heti todellisemmaksi. Tavoitetta kohti mennään pienin askelin!

opiskelukyky3

Päivitetty: 01.10.2017