Opettajalle

Hoito- ja huolenpitotyö » Opettajalle
  • Verkkoteutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäisesti, sekä yhdessä toisten opiskelijoiden  ja työelämän asiantuntijoiden avulla taudinaiheuttajista ja aseptiikasta. 
  • Verkkototeutuksen prosessin eteneminen, tavoitteet ja arviointi sekä teemat tehtävineen löytyvät yllä olevasta valikosta kohdasta Opiskelijalle. 
  • Opettajan tehtävä on alussa ohjeistaa verkkototeukseen ja siinä käytettäviin digitaalisiin oppimisympäristöihin, fronteriin ja blogialustaan. 
  • Tämän verkkototeutuksen lisäksi on suositeltavaa, että opiskelijoiden kanssa harjoitellaan aseptiikan perusteet luokkaympäristössä.

Päivitetty: 16.02.2016