Tehtävä 6 Aseptiikan periaatteet

Hoito- ja huolenpitotyö » Tehtävä 6 Aseptiikan periaatteet

Tämän tehtävän tavoitteena on rakentaa opitun perusteella ohjeet, joilla voit ehkäistä tartuntojen leviämisen hoitotyössä ja parantaa näin potilas-/asiakasturvallisuutta.

Tämä tehtävä on ryhmätehtävä. Ohjeet tehdään Padlet-oppimisalustalle. Padlet alustan tauluihin pääset seuraavista linkeistä:  aseptiikka 1 ja aseptiikka 2

Padletiin yhdessä kirjoitetut ohjeet puretaan lähiopetuksessa opettajan johdolla.

Päivitetty: 16.05.2016