Ohjeet verkko-opetukseen

Hoito- ja huolenpitotyö » Ohjeet verkko-opetukseen

Verkkoteutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäisesti sekä yhdessä toisten opiskelijoiden  ja työelämän asiantuntijoiden avulla tartuntojen aiheuttajista ja aseptiikasta.

Verkkototeutuksen prosessin eteneminen, tavoitteet ja arviointi sekä tehtävät löytyvät Opiskelijalle-valikosta.

Opettajan tehtävä on alussa ohjeistaa verkkototeukseen ja siinä käytettäviin digitaalisiin oppimisympäristöihin, Fronteriin, blogialustaan ja Padlettiin.

Tämän verkkototeutuksen lisäksi on suositeltavaa, että opiskelijoiden kanssa harjoitellaan aseptiikan perusteet käytännössä esim. oppitunnilla.

Päivitetty: 26.06.2016