Opiskeluprosessi

Hoito- ja huolenpitotyö » Opiskeluprosessi

YHDYSHENKILÖT

Tämän verkkototeutuksen yhdyshenkilöt ovat Tiina Pilto, tiina.pilto@eduvantaa.fi ja Marjaana Melander, marjaana.melander@eduvantaa.fi

Voit ottaa yhteyttä myös opinto-ohjaajaan tai ryhmänohjaajaan halutessasi opiskella Tartuntojen aiheuttajat ja aseptiikka -verkkototeutuksen.

Tartuntojen aiheuttajat ja aseptiikka -sisältö kuuluu lähihoitajien perusopintoihin, Hoito ja huolenpito -tutkinnon osaan.

ETENEMINEN

  • Opettajan antama ohjeistus verkkototeukseen ja haastatteluun.
  • Tarvittavien ohjelmien ja sovellusten käytön opettelu ohjattuna.
  • Yksilötehtävät keskeisistä käsitteistä, normaalifloorasta, mikrobiryhmistä, puolustusjärjestelmän toiminnasta.
  • Pareittan tehtävä työelämänedustajan (esim. lähihoitajan, hygieniavastaavan) haastattelu aseptiikasta.
  • Haastattelun referointi kirjoittaen, kuvien avulla tai muulla halutulla tavalla yhteiselle blogialustalle.
  • Toisten opiskelijoiden haastattelureferaatien kommentoiminen ja uusien ideoiden ja ehdotusten antaminen.
  • Yksilötehtävä aseptisen työskentelyn periaatteista ja tehtävän koonti ryhmänä opettajan johdolla tunnilla.

Tehtävät löytyvät Opiskelijalle-alasvetovalikon kohdasta Tehtävät.

Päivitetty: 26.06.2016