Tehtävä 2 Normaalifloora

Hoito- ja huolenpitotyö » Tehtävä 2 Normaalifloora

Tehtävän tavoitteena on, että opiskelija tuntee mikrobien hyötykäytön mahdollisuudet ja yhteyden puolustusärjestelmään.

Etsi netistä artikkeli tai uutinen, joka kertoo jommasta kummasta seuraavasta teemasta: normaaliflooran merkitys elimistölle tai bakteerien hyötykäyttö sairauksien hoidossa.

Liitä artikkelin linkki verkkototeutuksen blogialustalle ja kommentoi artikkelia. Huomioi kommentoinnissa esimerkiksi, mitä ajatuksia artikkeli sinussa herätti, millainen elimistön normaalifloora on, mitkä tekijät haittaavat normaaliflooraa, mistä mikrobeista ja sairaudesta artikkelissa kerrotaan, miten hoitoa toteutetaan jne.

Kommentoi blogialustalla ainakin yhden opiskelijatoverin liittämää normaalifloora-teeman artikkelia.

Päivitetty: 26.06.2016