Ohjeet verkko-opetukseen

Lääkelaskut » Ohjeet verkko-opetukseen

Verkkototeutuksen aikana opiskelijat opiskelevat melko itsenäisesti lääkelaskuja. Opinnot on suunniteltu niin, että tapaatte yhdessä kerran. Tapaamisessa kerrotaan miten opinnot toteutetaan ja annetaan ohjausta verkkoalustan käyttöön ja tehtävien ratkaisemiseen. Jaa opiskelijat ryhmiin, joissa he sitten tekevät yhdessä oman lääkelaskutehtävän. Pyydä opiskelijoita vaihtamaan yhteystietojaan, jotta pystyvät sopimaan yhteistä aikaa tehtävien tekemiseen.

Opiskelijoille luodaan haluamallesi oppimisympäristölle oma tila. Opiskelun aikana opiskelijat ottavat puhelimellaan kuvia tehtävistään ja lähettävät niitä valittuun oppimisympäristöön. Siellä muut opiskelijat ja opettaja auttavat ja neuvovat tehtävän tekemisessä. Muistuta, että torstai-iltapäivisin klo 14 on matematiikan tukiopetusaika, jolloin voivat tulla pyytämään apua laskuihin.

Opiskelijat tekevät kokeen yleisessä uusintakokeessa, johon opiskelija ilmoittautuu itsenäisesti. Sovi opiskelijoiden kanssa välietappeja ja kysele edistymistä, jottei opiskelija unohda tehtävien tekemistä.

Kokeen lisäksi opiskelijat kehittävät ryhmätyönä uuden lääkelaskutehtävän ja arvoivat muiden tekemiä lääkelaskutehtäviä. Hyvä periaate on, että pitää kommentoida vähintään kahden muun ryhmän tehtäviä. Näin kommentteja tulee toivon mukaan kaikille tehtäville.

Päivitetty: 21.06.2016