Arviointi

Lääkelaskut » Arviointi

Lääkelaskut-verkkototeutus on osa Hoito ja huolenpito -tutkinnon osaa. Hoito- ja huolenpitotyön sekä lääkehoidon harjoitukset on yksi tutkinnon osan sisältö. Tähän sisältöön kuuluu myös lääkelaskujen osaaminen. Toteutuksesta ei saa erikseen osaamispisteitä.

Lääkelaskut-verkkototeutuksen tavoitteena on ammattitaitovaatimusten mukaan, että

  • opiskelija osaa toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia.

 

Tavoitteena on, että opit ratkaisemaan lääkkeiden jakamisessa tarvittavia laskuja. Osaat laskea laskuja toistuvasti oikein ja osaat arvioida vastauksen järkevyyttä.

Osaaminen testataan kokeella joka arvioidaan hyväksytty/hylätty. Kokeessa on  sanallisia lääkelaskutehtäviä. Kokeessa ei saa käyttää laskinta. Hyväksytyssä suorituksessa kaikki tehtävät on ratkaistu oikein. Lisäksi toteutuksessa vaaditaan oman lääkelaskutehtävän tekemistä ryhmätyönä.

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset löytyvät ePerusteista: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Hoito ja huolenpito

Päivitetty: 21.06.2016