Opiskeluprosessi

Lääkelaskut » Opiskeluprosessi

Toteutuksen sisältö ja toteutustapa

Verkkototeutuksen aikana ratkaiset lääkelaskutehtäviä, jotka on jaettu neljään osioon. Tehtäviin saat vertaisapua ja opettajan ohjausta yhteisellä verkkoalustalla. Sovimme yhden yhteisen lähiohjauskerran, jossa saat ohjausta verkkoalustan käyttöön ja tehtävien ratkaisemiseen. Sivustossa on kertausmateriaalia, jolla voit arvioida valmiuttasi suorittaa koetta.

Lisäksi kehität ryhmätyönä uuden lääkelaskutehtävän ja arvoit muiden tekemiä lääkelaskutehtäviä. Opiskelet omaan tahtiin sopien ryhmäsi ja opettajan kanssa välietappeja, joilla tahditat opiskeluasi.

Kun olet valmis suorittamaan lääkelaskukokeen, ilmoittaudut uusintakoetilaisuuteen. Kokeen läpäistyäsi ja lääkelaskutehtävän kehitettyäsi olet suorittanut toteutuksen.

Digitaaliset oppimisympäristöt -otsakkeesta löydät linkit Fronteriin, Google Drive ja OneDrive -pilvipalveluihin.

Arvioinnista löydät tietoa arviointi-sivulla.

Käyttöehdot kertovat ketkä ovat tehneet sivuston ja millä lisenssillä se on jaettu.

Näin aloitat

Halutessasi opiskella lääkelaskuja verkkototeutuksena ota yhteys vastaavaan opettajaan. Yhteystiedot ovat:

Tessa & Maukka Hääkuvat_printti laatu (485 of 654)
Juhani Valkama
050 3045560
juhani.valkama(at)eduvantaa.fi

Voit myös olla yhteydessä opinto-ohjaajaan tai ryhmänohjaajaan, jotka ohjaavat sinua opinnoissasi eteenpäin.

Päivitetty: 21.06.2016