Osio 1 – pohjatietoa ja sanastoa

Lääkelaskut » Osio 1 – pohjatietoa ja sanastoa

Lääkelaskujen ratkaisemiseen tarvitaan tietysti matematematiikan osaamista. Lähdemme liikkeelle siitä, että sinulla on peruslaskutoimitukset hallinnassa. Näitä ovat yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut. Jos koet ne vaikeiksi, sinun kannattaa kerrata niitä ennen kuin jatkat eteenpäin. Tarvittaessa voit saada apua matematiikan opettajalta.

Lääkelaskut ovat sanallisia tehtäviä. Sinun pitää ymmärtää sekä matemaattista että lääkesanastoa. Sivun lopussa löydät sanastolistan, josta voit tarkistaa joidenkin tärkeimpien sanojen merkityksiä. Lisäksi sinun on osattava sanallisten tehtävien ratkaiseminen. Vinkkejä siitä miten voit päästä niiden kimppuun löytyy alempaa tältä sivulta.

Lääkelaskuissa on myös hallitava yksikönmuunnokset ja roomalaiset numerot.

On hyvä muistaa, että tehtäviä voi ratkaista monella eri tavalla. Sivustolla annetaan yksi tai kaksi esimerkkiratkaisua. Voit tietysti itse käyttää omaa tapaasi ja se hyväksytään myös kokeessa. Opettaja osaa kyllä ohjata tehtävissä vaikka käytät omaa tekniikkaasi.

yksikönmuunnokset

Mitattavat asiat ilmoitetaan aina lukuarvon ja yksikön avulla.

Lääkelaskuissa vaikuttava aine mitataan yleensä painon yksikössä gramma ja kerrannaisyksiköissä milligramma ja mikrogramma. Lääkelaskutehtävissä voi joutua muuttamaan näiden välillä.

Kerrannaisyksikkö

yksikönmuunnostaulukko

kilo

hehto

deka

perus-yksikkö

desi

sentti

milli

   

mikro

k

h

da

d

c

m

   

µ

T

S

K

Y

ko

so

to

kto

sto

mo

kg

hg

dag

g

dg

cg

mg

   

µg

Yksikönmuunnosesimerkki: 0,2 g = 200 mg

Tapa 1: Pieni pilkku lähtee matkalle lähtöpaikkanaan gramma. Tavoitteena on päästä milligrammoihin, joten hän lähtee oikealle päin liikkumaan. Pilkku hyppäisee yhden kerran, toisen ja kolmannenkin ja päätyy onnellisesti perille. Samalla tavalla pilkku siirtyy lukuarvossa kolme kertaa oikealle, jonka seurauksena lukuarvosta tulee "0200," eli 200.

Tapa 2: Sijoitetaan 0,2 taulukkoon siten, että ykköset ovat gramman kohdalla. Poistetaan pilkku ja lisätään se milligrammasarakkeen jälkeen. Lisätään pilkun ja numeroiden väliin jääviin sarakkeisiin nollia ja saadaan "0200," eli 200.

Tehtäviä

 1. Muunna milligrammoiksi
 1.  4,8 g       0,0750 g      2,50 g    13,2 g     0,59 g       0,08 g
 2.  650 µg    35 200 µg    42 µg     800 µg    2800 µg    9 µg
 3.  34 dg      0,77 cg        9,2 cg     0,5 dg     8,23 dg     54 cg
 1. Muunna grammoiksi
 1.  600 mg   70 mg      450 mg    13,2 mg   590 mg      100 mg
 2.  34 dg      77 cg        9,2 kg      0,5 kg      8,23 dg       54 cg    
 1. Muunna mikrogrammoiksi
 1. 2 mg 32,3 mg 0,42 mg 0,800 mg 2,80 mg 0,1 mg
 1. Kumpi on suurempi?
 1.  4,8 g         750 mg
 2.  2,50 mg    13 200 µg

Roomalaiset numerot

Historiallisista syistä osa lääkäreistä käyttää roomalaisia numeroita  kirjoittaesaan lääkereseptiin annosmäärän ja tablettien lukumäärän. Tämän vuoksi ne pitää oppia.

Roomalaiset numerot perustuvat kirjaimiin, joita on seitsemän kappaletta. Niiden toimintatapa on erilainen kuin meidän, jonka vuoksi niitä voi olla aluksi vaikea ymmärtää.

I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000

Jos on useampi kirjain ne lasketaan yhteen. Esimerkiksi LXI = 50 + 5 + 1 = 61. Poikkeuksena ovat numerot 4 ja 9, jotka lasketaan vähentämällä: IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400, CM = 900 ja näiden yhdistelmät.

Esimerkki: MMCDXCVIII

 1. 1000  1000   100  500  10  100   5  1  1  1
 2. 1000  1000 | 100  500 | 10  100 | 5  1  1  1
 3.       2000     |     400     |     90    |      8
 4.       2000    +     400    +     90   +     8        = 2498
 1. Muunna kirjaimet numeroiksi.
 2. Ryhmittele ykköset, kymmenet, sadat ja tuhannet, siten, että laitat viivan aina ensimmäsen ykkösen, esimmäisen kymmenen ja ensimmäisen sadan eteen. Esimerkiksi ensimmäinen ykkösluku on 5 -> sen eteen viiva, ensimmäinen kymmenluku on 10 -> viiva sen eteen
 3. Laske ryhmittäin yhteen. Huomioi poikkeuset eli 4 ja 9
 4. Laske yhteen.

Tehtäviä

Muunna roomalaiset numerot

IV
IX
VII
XVIII
LIII

XCVI
XL
CD
XLIV
CDII

XXXIX
CXC
MCXI
CMX
CCXLIX

DXLIV
CLXXX
MCMXCVIII
CCXCIX
MMXVI

Muunna roomalaisiksi numeroiksi

34

99

365

1989

sanalliset tehtävät

Lääkelaskuissa on paljon uusia ja outoja sanoja niin lääkkeiden ja vaikuttavien aineiden nimissä ja lääkkeiden annostukseen ja antamiseen liittyen. Kannattaa poimia tehtävästä olennaisimmat tiedot ja vasta sen jälkeen lähteä laskemaan niillä.

Tepolle on määrätty pratsosiinia 4 mg/vrk jaettuna kahteen antokertaan. Paljonko lääkettä annat kun yhdessä tabletissa on 1 mg pratsosiinia?

Esimerkki 1: Väritä (tai alleviivaa ja/tai ympyröi) erivärisillä kynillä numerot ja yksiköt. Näin ne on helpompi nähdä.
Tepolle on määrätty pratsosiinia 4 mg/vrk jaettuna kahteen antokertaan. Paljonko lääkettä annat kun yhdessä tabletissa on 1 mg pratsosiinia?

Esimerkki 2: Opettele mitä tietoja tarvitset kuhunkin tehtävätyyppiin ja kirjoita ne vihkoon tehtävän alkuun.
määräys: 4 mg/vrk jaettuna kahteen antokertaan
pitoisuus: 1 mg/tabl

sanastoa

Tässä on lista muutamista lääkkeen jakoon ja antoon liittyvistä sanoista ja lyhenteistä.

vaikuttava aine

lääkeaine

pitoisuus

vahvuus

ky

IU

U

tabl.

kaps.

gtt

supp.

D.S.

s.c.

i.m.

i.v.

i.s.

p.o.

per os.

aine jonka tarkoituksena on parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita

aine jonka tarkoituksena on parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita

paljonko lääkkeessä on vaikuttavaa ainetta

paljonko lääkkeessä on vaikuttavaa ainetta

kansainvälinen yksikkö

kansainvälinen yksikkö. Lyhenne sanoista international unit.

kansainvälinen yksikkö. Lyhenne sanasta unit.

tabletti

kapseli

tippa. Sana tulee latinan kielen sanasta gutta joka tarkoittaa tippaa.

peräpuikko. Lyhenne sanasta suppositorio.

anna, varusta käyttöohjeella

ihonalainen

lihaksen sisäinen

laskimonsisäinen

selkärangan sisäinen

suun kautta

suun kautta

Päivitetty: 31.03.2016