Osio 2 – annosten laskeminen ja vaikuttavan aineen määrä

Lääkelaskut » Osio 2 – annosten laskeminen ja vaikuttavan aineen määrä

Lääkelaskut käsittelevät lääkkeen annosteluun liittyviä laskuja. Lähihoitaja jakaa lääkkeitä lääkärin ohjeiden mukaisesti. Lähihoitajan velvollisuus on tarkistaa, että annostelu on oikein, lääkkeet ovat ohjeiden mukaisia ja potilas ottaa lääkkeensä. Koska kaikki lääkkeet sisältävät ihmisille haitallisia aineita, on lääkkeen jakaminen tarkkuutta vaativa tehtävä. Liian suuri lääkeannos aiheuttaa myrkytysoireita ja pahimmillaan voi johtaa halvaantumiseen, vammautumiseen tai kuolemaan. Liian pieni annos on myös ongelmallinen. Sen lisäksi, että se on hyödytön määrättyyn vaivaan, se myös totuttaa potilasta lääkeaineeseen, jolloin teho heikkenee.

Pitoisuuden katsominen lääkevalmisteen pakkauksesta

Lääkepakkauksessa on paljon tietoa. Lääkelaskujen kannalta tärkeimpiä on lääkkeen pitoisuus. Vieressä olevan lääkkeen pitoisuus on 30 mg/tabletti.

Esimerkki 1: Kun potilas ottaa Mirtazan tabletin hän saa vaikuttavaa ainetta 30 mg. Vastaavasti jos hän ottaa 2 tablettia, silloin hän saa vaikuttavaa ainetta 60 mg.

Mirtazan, mirtatsapiini

Annostusmerkintöjä

On monta eri tapaa miten potilaalle määrätyt annokset ilmaistaan, eikä ole mitään yhtä virallista tapaa. Perusidea kaikkien takana on tietysti sama. Potilaalle on määrätty 50 mg vaikuttavaa ainetta kaksi kertaa vuorokaudessa voidaan esittää seuraavalla kahdella tavalla:
50 mg x 2 ja
100 mg/vrk jaettuna kahteen annokseen.

Vaikuttavan aineen laskeminen

Vaikuttava aine laskemiseen tarvitaan lääkkeen pitoisuus ja annostuksen suuruus.

Esimerkki 2:
Potilaalle on määrätty 1,5 tabl x 3. Paljonko vaikuttavaa ainetta hän saa?
Ratkaisu:
Lääkkeen pitoisuus on 10 mg/tabl. Kerta-annoksen vaikuttavan aineen määrä on
1,5 tabl · 10 mg/tabl = 15 mg.
Vuorokaudessa on kolme annosta, joten potilas saa vaikuttavaa ainetta 15 mg · 3 = 45 mg.
Vastaus: Potilas saa 15 mg vaikuttavaa ainetta annoksessa ja 45 mg vaikuttavaa ainetta vuorokaudessa.

Methodi, metotreksaatti

Lääkkeen annostelu

Potilaalle määrätään vaivoihin tietty määrä vaikuttavaa ainetta. Lähihoitajan täytyy osata sen avulla osata annostella oikea määrä lääkevalmistetta potilaalle.

Esimerkki 2:
Potilaalle on määrätty 200 μg vaikuttavaa ainetta. Paljonko lääkettä hänelle annetaan?
Ratkaisu: Käytössä on eri kerrannaisyksiköitä, joten tehdään yksikönmuunnos.
0,1 mg = 100 μg.
Sitten laskemme kuinka paljon lääkettä annamme potilaalle.
200 μg : 100 μg/tabl = 2 tabl.
Vastaus: 2 tablettia.

Levolyx, levotyroksiini

Laskuja

Potilaalle määrätään ibuprofeenia 120 mg x 2. Paljonko annat lääkettä?

Ibubro, ibuprofeeni

Potilaalle määrätään pantopratsolia 20 mg. Paljonko annat lääkettä?

Pantoprol, pantopratsoli

Potilaalle määrätään simvastatiinia 40 mg iltaisin. Paljonko annat lääkettä?

Simtivan, simvastatiini

potilaalle määrätään risperidonia aloitusannokseksi 2 mg/vrk vaettuna kahteen annokseen. Miten jaat lääkkeen?

Risperal, risperidoni

Potilaalle määrätään tematsepaamia 20 mg illalla. Paljonko annat lääkettä?

Temelix, tematsepaami

Potilaalle on määrätty 15 mg oksatsepaamia. Paljonko annat lääkettä?

Opalos, oksatsepaami

Potilaalle on määrätty 45 mg mirtatsapiinia. Paljonko annat lääkettä?

Mirtazan, mirtatsapiini

Potilaalle määrätään aloitusannokseksi 50 mikrog levotyroksiinia ja ylläpitoannokseksi 200 mikrog vuorokaudessa. Paljonko annat lääkettä aloitusannoksena? Paljoko annat lääketää ylläpitoannoksena?

Levolyx, levotyroksiini

Potilaalle määrätään 15 mg metotreksaattia kerran viikossa. Paljonko annat lääkettä?

Methodi, metotreksaatti

Potilaalla on migreeni ja sen ehkäisyyn on määrätty naprokseenia 250 mg x 2. Paljonko annat lääkettä?

Napros, naprokseeni

Potilaalle on määrätty amoksisilliinia 375 mg kolme kertaa vuorokaudessa. Paljonko annat lääkettä?

Amoxen, amoksisilliini

Potilaan ilmavaivoihin määrätään 5 tippaa x 4. Kuinka monta tippaa menee vuorokaudessa? Paljonko dimetikonia potilas saa vuorokausiannoksessa? 1 ml on noin 35 gtt.

Dikoni, dimetikoni

Potilaalle määrätän 1 gtt (gtt=gutta=tippa) molempiin silmiin iltaisin. Paljonko tafluprostia potilas saa vuorokaudessa. Montako tippaa on yhdessä kerta-annospipetissä? 1 ml on noin 33 gtt.

Taflusin, tafluprosti

Potilaalle määrätään 10 mg oksikodonihydrokloridia 12 tunnin välein. Paljonko annat lääkettä?

Potilaalle määrätään oksikodonia 5 mg x 1-2 tarvittaessa kipuihin. Montako millilitraa annat yhdessä annoksessa? Montako annosta voit antaa vuorokaudessa?

hydromix

Päivitetty: 24.04.2020