1. Käsitteet

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » 1. Käsitteet

Selvitä Kehittyvä kotihoito -kirjasta seuraavaat käsitteet. Käytä tarvittaessa apuna myös esimerkiksi Vantaan kaupungin kotihoidon kriteereitä ja / tai Erikoistu vanhustyöhön -kirjaa.

Kotihoitoon liittyvät käsitteet
1. Kotihoito
2. Säännöllinen kotihoito
3. Tilapäinen kotihoito
4. Satunnainen kotihoito
5. Tehostettu kotihoito
6. Tukipalvelut
7. Kotisairaalahoito
8. Asumispalvelut
9. Päivätoiminta
10. Tehostettu palveluasuminen
11. Tuettu palveluasuminen
12. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit
13. Palvelusuunnitelma
14. HoPaSu
15. PaHoSU
16. PaSu
17. Sairaanhoitokorvaukset
18.Lääkekorvaukset
19. Matkakorvaukset
20. Terveydenhuollon maksukatto
21. Lääkekustannusten katto
22. Taksikorvaukset
23. Hoitopäivät sairaalassa, maksukatto
24. Lääkekustannusten katto
25. Palveluseteli
26. Ravitsemushoito
27. Vajaaravitsemus
28. Virheravitsemus
29. Ylläpitosiivous

Päivitetty: 14.12.2016