10. Eläkkeet

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » 10. Eläkkeet

a) Laadi tiivistelmä seuraavista: Työeläke, kansaneläke ja takuueläke.

b) Selvitä, kuka voi saada ja miksi kyseisiä tukia myönnetään:
Eläkkeensaajan asumistuki
Eläkettä saavan hoitotuki
Eläkkeen lapsikorotus
Sotainvalidien tuet
Rintamalisä (valtionkonttori)

Päivitetty: 01.10.2017