12. Ravitsemus ja kotitalouden hoito

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » 12. Ravitsemus ja kotitalouden hoito

Käytä seuraavissa tehtävissä apuna Kehittyvä kotihoito kirjaa ja geryn ja ravitsemusneuvottelukunnan sivustoja. Etsi selko-ohjeita ruuanvalmistuksesta ja puhtaanapidosta esim. papunetistä ruokaohjeista , kotitöistä ja apuvälineistä.

a) Mitkä ovat ravitsemustilan ja ruokavalion laadun arviointikeinot kotihoidossa?

b) Mitkä ovat ikääntyneiden ravitsemussuositusten keskeiset painopisteet?

c) Mitä on hyvä huomioida ikääntyneen ravitsemusohjauksessa?

d) Millä asioilla voit tehdä ruokailutilanteen helpommaksi ja miellyttävämmäksi sekä lisätä ruokahalua?

e) Esittele 6 ruuanvalmistuksen ja siivouksen apuvälinettä, jotka voisivat helpottaa ikääntyneen arjen askareissa selviämistä.

f) Esittele yksi ruuanvalmistuksen ja yksi puhtaanapidon toimiva selko-ohje.

Päivitetty: 14.12.2016