13. Ergonomia

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » 13. Ergonomia

Siirtymisen apuvälineet. Käytä tässä tehtävässä lähteenä Hoitamalla hyvää oloa -kirjaa ja Työterveyslaitoksen sivuja. Kerro apuvälineiden käyttötarkoituksesta: kohdat (a-d) => luettele mitä apuvälineitä ryhmään kuuluu ja kerro sitten apuvälineestä ja sen käyttötarkoituksesta (mahdollisesti oma kokemus). Kirjoita asiat omin sanoin ja kirjaa käyttämäsi lähteet.

 1. a) Liukumista edistävät apuvälineet (mitä tiedät ja kerro kahden apuvälineen käyttötarkoitus)
  b) Liukumista estävät apuvälineet (mitä tiedät ja kerro yhden apuvälineen käyttötarkoitus)
  c) Asiakkaan tarttumisen ja tukeutumisen parantamisen apuvälineet (mitä tiedät ja kerro kahden apuvälineen käyttötarkoitus)
  d) Hoitajan otteen parantamisen apuvälineet (mitä tiedät ja kerro yhden apuvälineen käyttötarkoitus)

Lue nostolaitteista ja kerro minkälaiselle asiakkaalle tai tilanteeseen suositellaan käytettäväksi eri nostimia (e-g)

 1. e) seisomanojanostin
  f) liinanostin
  g) kattonostin

Kuormittavat ja kielletyt avustustavat

Tutustu Työterveyslaitoksen sivuilla kuormittaviin ja kiellettyihin avustustapoihin. https://www.ttl.fi/tyontekija/tuki-liikuntaelinten-terveys/ergonomia/potilassiirrot/ ja kirjaa ylös nämä avustustavat ja syyt miksi niitä ei tulisi käyttää.

Erityisryhmien avustaminen siirroissa

Eri asiakasryhmien siirtoihin liittyy haasteita. Tutustu niihin opettajalta saamaasi materiaaliin ja työterveyslaitoksen videoiden avulla videot työterveyslaitoksen sivuilta. Kirjaa mitä haasteita kunkin potilasryhmän siirrossa on ja miten huomioit nämä haasteet? Vastaa kysymyksiin seuraavien asiakasryhmien osalta: a) muistisairas asiakas, b)jäykkä asiakas, c) aivohalvauksen saanut asiakas, d) lonkkaleikattu asiakas

 Laite – ja välineturvallisuus

Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet ja työntekijöiden velvollisuudet apuvälineitä koskien? (Potilasturvallisuus opas / THL) tai työturvallisuuslaki (Finlex.fi)

Päivitetty: 07.12.2017