2. Hoitopolku kotihoidon asiakkaaksi ja palvelutarpeen arviointi

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » 2. Hoitopolku kotihoidon asiakkaaksi ja palvelutarpeen arviointi

a) Kuka on oikeutettu kotihoitoon ja mitä palvelutarpeen arvioinnista kerrotaan STM:n sivuilla? Kerro palvelutarpeen arvioinnista jossain esimerkkikunnassa.

b) Mitä tarkoittaa SAS –toiminta?

c) Selvitä mitkä ovat Vantaan kaupungin kriteerit kotihoitoon pääsyyn ja kerro hoitopolusta kotihoidon asiakkaaksi Vantaalla. Käytä apuna Vantaan kaupungin verkkosivuja.

d) Mitä tarkoittavat Vantaalla annettavat tehostettu kotihoito ja kotihoitoa tukevat palvelut sekä miten kotihoitoa voi hakea. Kerro lyhyesti näistä.

e) Lue kotihoidon maksuista STM:n sivuilta ja kerro esimerkki miten maksu määräytyy.

f) Selvitä jonkun kunnan asiakkaan hoitopolku ns. nivelvaiheissa esim. kotihoidosta sairaalaan ja takaisin tai jos kotihoidon asiakas ei pärjää enää kotona esimerkiksi muistisairauden vuoksi; miten prosessi etenee?

g) Mitä THL:n TOIMIA-verkoston suositukset määrittelevät iäkkäiden toimintakyvyn mittaamisesta palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä?

Tutustu TOIMIA-verkoston sivuilla esiteltyihin mittareihin: kerro lyhyesti seuraavien mittareiden käyttötarkoitus eli mitä niillä mitataan ja mitä pisteet kertovat?
1. MMSE-testi.
2. RAVA-mittari
3. RAI
4. ADL ja IADL-mittarit
5. GDS-15
6. MNA
7. Must
8. BMI

Päivitetty: 14.12.2016