3. Suunnitelmallinen kotihoitotyö

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » 3. Suunnitelmallinen kotihoitotyö

Käytä seuraavissa tehtävissä apuna Kehittyvä kotihoito -kirjaa.

Kerro hoito- ja palvelusuunnitelmasta:

a) Mikä on kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelman tavoite?

b) Mitä eroa on kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmilla ja miten usein niitä päivitetään?

c) Mitä asioita kirjataan palvelusuunnitelman pohjaksi palveluiden neuvotteluvaiheessa?

d) Miten hoito- ja palvelusuunnitelma ohjaa kotihoidon toteuttamista, arviointia ja lopettamista?

e) Tutustu Jyväskylän kaupungin hoito- ja palvelusuunnitelmapohjaan. Mitä testejä tässä on tehty?

f) Lue Kotkan kaupungin toimintakykyä edistävästä kotihoidon mallista ja kerro miten asiakkaan voimavaroja kartoitetaan ja miten esimerkiksi voimavarat on kirjattu hoito-ja palvelusuunnitelmaan?

 

Päivitetty: 16.11.2016