4. Kotihoidon tukipalvelut ja asunnon muutos- ja korjaustyöt

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » 4. Kotihoidon tukipalvelut ja asunnon muutos- ja korjaustyöt

a) Mitä tarkoittavat ja mitä sisältävät seuraavat kotihoidon tukipalvelut? Kerro käytännön esimerkkejä.
1. Turvapalvelut
2. Ateriapalvelu
3. Vaatehuolto
4. Siivouspalvelu
5. Kylvetyspalvelut
6. Kuljetus- ja saattajapalvelu
7. Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut

b) Kuka arvioi kotihoidon asiakkaan apuvälineiden tarpeen ja miten kotihoidon asiakas saa apuvälineet Vantaalla?

c) Kuka on oikeutettu saamaan asunnonmuutos ja korjaustöitä? Mitä ovat asunnonmuutos ja korjaustyöt sekä mitä ne sisältävät? Käytä lähteenä Vantaan kaupungin, ARA ja Vanhustyön keskusliiton internetsivuja.

d) Miten asunnonmuutos ja korjaustyöt on kirjattu sosiaalihuoltolaissa ja vammaispalvelulaissa?

Päivitetty: 16.11.2016