5. Kotihoitoa säätelevät lait ja ammattieettinen toiminta

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » 5. Kotihoitoa säätelevät lait ja ammattieettinen toiminta

Käytä seuraavissa tehtävissä apuna Kehittyvä kotihoito -kirjaa

a) Mitä eettisyydellä tarkoitetaan kotihoidossa ja miksi hoitajan eettinen toiminta korostuu kotihoidossa?

b) Valitse kaksi lähihoitajan eettistä periaatetta ja kerro miten ne ohjaavat toimintaasi kotihoidossa.

c) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista: etsi ja kirjaa keskeiset kotihoidon toimintaa ohjaavat pykälät. Perustele miksi ne ovat mielestäsi tärkeitä.

d) Selvitä mitä vanhuspalvelulaissa määritellään palvelutarpeen arvioinnista ja palvelusuunnitelmasta?

e) Valitse viisi keskeisintä kotihoitoa ohjaavaa lakia, säädöstä, suositusta. Kerro lyhyesti miksi ne ovat tärkeitä kotihoidon toiminnan toteutumisessa.

Päivitetty: 14.12.2016