6. Kirjaaminen

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » 6. Kirjaaminen

Käytä seuraavissa tehtävissä apuna Kehittyvä kotihoito -kirjaa ja Erikoistu vanhustyöhön -kirjaa.

a) Mitkä ovat kirjaamisen tavoitteet ja kirjaamiseen liittyvät ongelmat kotihoidossa?

b) Mitä potilaan suostumuksesta sanotaan laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä?

c) Mitkä ovat yleiset hyvän kirjaamisen periaatteet?

d) Mitä dokumentteja/asioita kirjataan kotihoidon loppuessa?

e) Lue kanta.fi sivustolta Tietojen turvallinen käyttö verkkokoulun kaikki osa-alueet ja tee testi koulussa sovitusti. Saat todistuksen koulusta suoritetusta testistä.

Päivitetty: 17.11.2016