7. Turvallisuus ja tartuntojen ehkäisy

Vanhusten kotihoito ja huolenpito » 7. Turvallisuus ja tartuntojen ehkäisy

Lue THL: n sivuilta potilasturvallisuudesta ja Eviran sivuilta elintarviketurvallisuudesta Käytä seuraavissa tehtävissä apuna myös Kehittyvä kotihoito -kirjaa, Erikoistu vanhustyöhön -kirjaa ja Hoitamalla hyvää oloa -kirjaa sekä Terveyskirjastoa

a) Minkälaisia turvallisuuteen liittyviä riskejä kotihoidon asiakkaalla voidaan tunnistaa? Miten niitä voidaan ennaltaehkäistä? Tee riskeistä ja ennaltaehkäisykeinoista taulukko. Löydät tietoa THL:n sivuilta (THL – iäkkäät, tapaturmien ehkäisy)

b) Mitkä ovat työturvallisuuteen liittyviä minimivaatimuksia kotona tehtävässä työssä, esim. mitä kerrotaan yksintyöskentelystä?

c) Millaisia uhkaavia tilanteita kotihoidossa voi tulla esille ja miten niissä tulee otimia ja mitä sen jälkeen tehdään? (Haipro)

d) Milloin kotihoidon asiakkaalla voi olla tarve kosketustartuntaeristykseen? Miten silloin toimit esim. kotihoidossa tai palvelutalossa?

e) Miten ehkäiset seuraavien tartuntojen leviämistä kotihoidossa tai palvelutalossa: MRSA, VRE, Clostridium difficile ja ESBL?

f) Miten huolehdit elintarvikehygienista asiakkaan kotona?

g) Mitkä ovat turvallisuuden ja tartuntojen ehkäisyn kannalta keskeiset tehtävät yllpitosiivouksessa?

Päivitetty: 14.12.2016